Archive for the ‘Конкурси’ Category

Когато органичните отпадъци дават живот: българският финалист в европейския конкурс за борба с изменението на климата показва как става това

„Храна за Земята“ – инициативата за квартално компостиране в София – бе избрана за българския победител в конкурса на кампанията на Европейската комисия „Свят, който харесваш“ като най-добро решение за борба с изменението на климата. Като окуражава компостирането на органични отпадъци, проектът цели да намали общото количество депонирани отпадъци и по този начин също и отделените емисии на парникови газове.

Европейският комисар по действията в областта на климата Кони Хедегор заяви: „Храна за Земята“ показа, че всички европейски граждани могат да допринесат за опазване на климата посредством няколко прости действия, които спестяват средства и подобряват качеството на живот. Наистина е окуражаващо да се видят толкова много новаторски проекти, подадени в рамките на конкурса на „Свят, който харесваш“ от България и целия Европейски съюз, които ще ни помогнат да изградим света, който харесвате, с климата, който харесвате – за сегашните и бъдещи поколения.

„Храна за Земята“ осигурява за софиянци „компост зони“ в техния квартал, в които те могат да оставят своите органични отпадъци и да вземат за вкъщи готовия за използване компост. Целта е компост зоните да се превърнат в приятни места за социално общуване, където възрастните и децата да могат също така да се събират заедно, за да засаждат цветя или да участват в творчески работилници, например за създаването на предмети на изкуството от рециклирани отпадъци и по този начин да осигурят храна за земята и душата едновременно.

С конкурса на „Свят, който харесваш“ се отправи покана към творчески мислещите граждани от целия ЕС да подложат на изпитание своите инициативи за ниски въглеродни емисии. Обществеността можеше да гласува за своите фаворити от общо 269 проекта, публикувани на интернет страницата на кампанията, а впоследствие десетте проекта, събрали най-много гласове, бяха оценени от жури.

Журито, включващо актьора Филип Аврамов, журналиста Алексей Лазаров („Капитал“) и специалиста по енергийна ефективност Здравко Генчев („ЕнЕфект“), избра „Храна за Земята“ за най-практичното, разходоефективно, ефикасно и вдъхновяващо решение за борба с изменението на климата. Журито се председателстваше от Умберто Делгадо Роса, директор на Генерална дирекция „Действия по климата“ на Европейската комисия, и бе подпомогнато от Мишел Ботлер от производителя на облекла и аксесоари Керинг и Джейсън Андерсън от европейското подразделение на Световния фонд за дивата природа (WWF Europe).

Другите класирани проекти от България бяха:

 • „Град на велосипедите“ – схема за отдаване на велосипеди под наем в град Бургас
 • „Биотор от утайки“ – използване на вермитехнология за превръщане на органичните отпадъци и утайки в тор
 • „Книги за смет“ – схема за рециклиране на пластмасови отпадъци, като участниците в нея получават книги в замяна на предадените отпадъци
 • Авангардна инсталация за производство на цимент в Девня
 • Седмица за намаляване на отпадъците на работното място („Waste Office Week“) – кампания за подобряване рециклирането на отпадъците в офисите
 • „За един по-чист и зелен свят“ – кампания за рециклиране на използваните батерии
 • „Студено слънце“ – използване на слънчевата енергия в хладилни камиони
 • „Зелен помощник (Green mate)“ – устройство, указващо как шофьорите да пестят гориво и да опазват околната среда
 • „20 най-лесни градинарски практики“ – онлайн конкурс за екологосъобразни и разходоефективни градинарски практики

 

Основна информация

Всяка година само в Европейския съюз се изхвърлят 3 милиарда тона отпадъци. Това се равнява на около 6 тона твърди отпадъци на човек, съгласно данните на Евростат.

Повечето от това, което се изхвърля, се изгаря в пещи или се депонира в депа (67%). Но и двата метода водят до замърсяване на околната среда. Депонирането не само заема все повече и повече полезно земно пространство, но води до отделянето на парникови газове (въглероден диоксид (CO2) и по-агресивния метан (CH4)) и причинява замърсяване на въздуха, водата и почвата.

Целта на Европейския съюз е да предотврати депонирането на биоразградимите отпадъци. Рамковата директива за отпадъците определя цели за държавите-членки на ЕС, съгласно които те трябва да рециклират 50% от своите битови отпадъци и 70% от строителните отпадъци до 2020 г.

За повече информация относно начините за намаляване на отпадъците и опазване на климата и околната среда, посетете следния уеб сайт:

http://world-you-like.europa.eu/bg/why-it-matters/re-use-recycling/

http://ec.europa.eu/environment/waste/legislation/index.htm

Конкурсът и кампанията „Свят, който харесваш“

Конкурсът е част от общоевропейската информационна кампания на Европейската комисия „Свят, който харесваш, с климат, който харесваш“, която има за цел насърчаване на практическите, новаторските и разходоефективни решения за борба с изменението на климата.

След стартирането си през м. октомври 2012 г., кампанията е достигнала до милиони европейци. Тя привлече над 40 000 последователи в социалните медии и получи подкрепата на 190 партньорски организации от целия ЕС и редица известни личности, в това число генералния секретар на ООН Бан Ки-мун и отличения с редица награди актьор Колин Фърт.

В конкурса се награждава по един проект в областта на климата от всяка от петте държави, върху които кампанията специално акцентира – България, Италия, Литва, Полша и Португалия. Освен това, на церемонията по връчването на наградите на партньора на кампанията „Sustainia“ на 7 ноември в Копенхаген ще бъде обявен един общ европейски победител. Националните финалисти ще бъдат наградени с билборд кампании в съответните столици, а победителят за Европа ще получи като награда европейски медиен пакет.

Включете се в дебата и научете повече:

http://world-you-like.europa.eu/bg/
http://www.facebook.com/EUClimateAction
http://twitter.com/EUClimateAction #worldulike

За повече информация относно церемонията по връчване на наградите „Sustainia“: http://www.sustainia.me/

Започна регистрацията за училищния конкурс на ЕС за млади преводачи

concours-trad

Вече е възможно гимназиите да се запишат за участие в годишния конкурс на Европейския съюз за млади преводачи Juvenes Translatores. Регистрацията ще продължи до 20 октомври на адрес ec.europa.eu/translatores, а онлайн формулярът е наличен на всички официални езици на ЕС, сред които за първи път и хърватски. Конкурсът, който се провежда за седма поредна година, ще се състои на 28 ноември, по едно и също време във всички училища, избрани за участие. В него ще се включат ученици от над 760 гимназии от ЕС, родени през 1996 г.

В конкурсния ден гимназистите (2-5 от всяко училище) ще трябва да преведат текст от 1 страница, като изберат една от възможните 552 езикови комбинации от 24-те официални езика на ЕС. В контекста на текущата Европейска година на гражданите текстовете за превод ще бъдат свързани с гражданството на ЕС и ползите от него за хората като частни лица, потребители, пребиваващи, студенти, работници или участници в политическия живот. Конкурсните работи ще бъдат оценени от преводачи на Европейската комисия, които ще определят по един победител от всяка държава. През април 2014 г. 28-те победители ще бъдат поканени в Брюксел, където ще получат своите награди.

 

За допълнителна информация:

Уебсайт на конкурса: http://ec.europa.eu/translatores/

Facebook.com/translatores

Twitter: @translatores

Генерална дирекция „Писмени преводи“: ec.europa.eu/dgs/translation

Уебсайт на комисар Василиу

За контакти:

Dennis Abbott: +32.2.295.92.58, Dina Avraam: +32.2.295.96.67

Борбата с младежката безработица е темата на Гражданския форум “Агора” 2013 на Европейския парламент

parliamentbanner_agora

Младежката безработица е темата на тазгодишното издание на гражданския форум “Агора”. Форумът се организира от Европейския парламент от 2007 г. насам и е единствен по рода си инструмент за обсъждане с гражданите на въпроси от законодателния ред на ЕП с цел постигането на консенсус.

 Форумът “Агора” ще се състои в Брюксел от 6 до 8 ноември. Крайният срок закандидатстване за участие онлайн е 31 август. В него могат да участват кандидати на възраст от 18 до 30 години, пребиваващи в една от 28-те страни членки на ЕС. Общо 56 младежи – по двама от всяка държава членка, ще бъдат поканени за участие в конференцията. Транспортът и разходите за настаняване на всички участници се поемат от Европейския парламент.

Целта на Гражданския форум „Агора“ на Европейския парламент относно младежката безработица е да събере млади хора от цяла Европа, за да обсъдят настоящите предизвикателства на пазара на труда в ЕС. Те ще обсъждат с останалите участници от другите държави членки и с помощта на експерти редица конкретни теми, свързани с младежката безработица. Препоръките, които формулира Гражданският форум „Агора“, ще бъдат предоставени на хората, взимащи решения на европейско равнище.

Гражданският форум „Агора“ на Европейския парламент

От 2007 г. Европейският парламент организира консултации с гражданското общество под формата на граждански форуми „Агора“. „Агора“-та е отворено пространство за разискване, където гражданите от цяла Европа се събират и накрая представят обща позиция по дадена тема.

В хода на три дни участниците са поканени да споделят своя опит, да разискват с други млади хора от Европа и да представят препоръки на европейските политици за справяне с младежката безработица.

Как да участвате?

Участниците в Гражданския форум „Агора“ относно младежката безработица трябва да са на възраст между 18 и 30 години и да пребивават в една от 28-те държави членки на ЕС. Тъй като разискванията ще се провеждат на английски, френски, немски или испански език е важно участниците да са в състояние да дебатират на един от тези езици. Ще бъде осигурен пасивен превод на гръцки, италиански, португалски и полски език, което означава, че участниците ще могат да следят разискванията на тези езици. Но могат да участват в дебатите само на един от четирите горепосочени езика (английски, френски, немски и испански).

Заинтересованите трябва да подадат заявление за участие преди 31 август 2013 г. Те трябва да имат разрешение да пътуват, тъй като някои бюра по труда може да налагат ограничения за пътуване. Европейският парламент може да предостави на участниците удостоверение за присъствие.

Процедурата по подбор ще се проведе през първата седмица на септември 2013 г.

Все още ли се интересувате?

Попълнете заявка за участие онлайн. Подбор на случаен принцип ще бъде организиран от службите на Европейския парламент. Ще бъдете уведомени за резултатите през септември 2013 г. Благодарим Ви!

Европейска година на гражданите 2013

 Европейският съюз обяви 2013 г. за Европейска година на гражданите с цел активизиране на дебата по гражданството на ЕС и достъпа до информация на гражданите за техните права, особено с влизането в сила на Договора от Лисабон. Годината е обвързана и с отбелязването на 20-тата годишнина от въвеждането на гражданството на ЕС.

Допълнителна информация

Кандидатстване за участие в гражданския форум Агора

За Европейската година на гражданите 2013

  

Информационно бюро на Европейския парламент в България
epsofia@europarl.europa.eu

(02) 985 35 45

Информационно бюро на ЕП в България

Информационното бюро в България във Facebook

Информационното бюро в България в Twitter

Конкурс за есе на тема „Европа – нека успеем заедно“

SOLVIT-Logo copy

Българският СОЛВИТ център в администрацията на Министерския съвет организира конкурс за есе на тема „Европа – нека успеем заедно“. Инициативата е част от работната програма за 2013 г. по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз и се осъществява в партньорство с информационните мрежи на Европейската комисия. Конкурсът предоставя възможност за изява на младежи с интерес към европейския интеграционен процес и мястото на гражданите в него.

Условия за участие:

За участие в конкурса се допускат младежи на възраст между 18 и 26 години. Есетата трябва да бъдат самостоятелно подготвени на български език с обем до пет стандартни печатни страници. Те трябва да отразяват отношението на участниците към европейския интеграционен процес, неговото бъдеще и мястото на гражданите в него.

 

Срок за изпращане на есетата: 5 август 2013 г.

 

Адрес за изпращане на есетата: solvit@government.bg

 

Всеки участник в конкурса посочва:

 1. три имена;
 2. дата на раждане;
 3. местоживеене (само населено място);
 4. адрес на електронна поща;
 5. телефон.

Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса, ще се съхраняват съгласно българското законодателство и няма да бъдат предоставяни на трети страни.
Оценяване и класиране:

Оценяването и класирането се извършват от комисия съставена от представители на организатора и неговите партньори. Резултатите ще бъдат обявени на 15 август 2013 г. на страницата на българския СОЛВИТ център (http://www.solvit.government.bg).

 

Участниците, класирани на първите десет места ще имат възможност да се запознаят отблизо с процеса на вземане на решения в ЕС и участието на Република България в него, с дейността на дирекция „Координация по въпросите на ЕС“ в администрацията на Министерския съвет и българския СОЛВИТ център, както и с работата на информационните мрежи на Европейската комисия.

Конкурсът „Свят, който харесваш“: Започва гласуването за най-добрия проект за ниски въглеродните емисии в ЕС

DG_Clima_Headerimage-1_84ee864a73

Приключи първият етап от конкурса за най-доброто европейско решение за намаляване на емисиите на парникови газове.

 

До 19 август чрез онлайн гласуване ще могат да се изберат десет европейски проекта, които да преминат в следващата фаза. Тогава тези проекти ще бъдат разгледани от жури с председател Кони Хедегор и то ще избере трима финалисти, които ще бъдат отличени на церемонията по връчването на наградите на „Sustainia“в Копенхаген тази есен.

Един от финалистите ще получи голямата награда – европейски медиен пакет. Победителят ще има възможност да направи професионален видеоклип, който ще показва проекта му и ще получи значителна медийна подкрепа за популяризирането на неговия успешен проект в цяла Европа.

Специално внимание в рамките на кампанията се обръща на България, Италия, Литва, Полша и Португалия. В тези страни проектите на националните победители ще бъдат представени на билбордове по време на национални кампании в столиците на тези държави през есента на 2013 г.

 

 Контекст

 С конкурса на „Свят, който харесваш“ се призовават най-творчески мислещите граждани от целия ЕС да подложат на изпитание своите иновации за ниски въглеродни емисии, с цел да се отличат най-практичните, икономични и ефективни решения в областта на климата, които да могат да бъдат приложени и в други европейски държави. Сега дойде време да бъде избран победител.

Конкурсът е част от информационната кампания на Европейската комисия „Свят, който харесваш, с климат, който харесваш“, която има за цел да популяризира практически, иновативни и икономични решения в борбата с изменението на климата.

От своя старт през м. октомври 2012 г. кампанията е привлякла повече от 30 000 последователи в социалните медии и повече от 160 партньорски организации от целия ЕС и е получила подкрепа от редица известни личности, включително генералния секретар на ООН Бан Ки-мун и носителите на множество награди актьори Колин Фърт и Серхио Перис-Менчета.

Партньорът на кампанията, Sustainia, е международна инициатива за устойчиво развитие, оглавявана от Арнолд Шварценегер в качеството му на почетен председател, с която се цели да се откриват и популяризират налични устойчиви решения.

 

Какво следва?

 

 • Обществено гласуване на адрес: http://world-you-like.europa.eu – до 19 август;
 • Обявяване на националните победители от България, Италия, Литва, Полша и Португалия до средата на септември;
 • Обявяване на трима финалисти и окончателния победител на церемонията по връчването на наградите на „Sustainia – Свят, който харесваш“ в Копенхаген на 7 ноември 2013 г.

 

 Присъединете се към дебата и научете повече:

http://world-you-like.europa.eu/bg/

 

ТЪРСИ СЕ: ОБЩО ЛОГО НА НОВИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2014-2020 г.

logo2

Решение за използване на общо лого на оперативните програми през следващия програмен период беше взето на днешното заседание на Министерския съвет. Това съобщи заместник-министър председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова на пресконференция. Досегашната практика за използване на индивидуални лога на отделните оперативни програми е показала незадоволителен резултат, коментира вицепремиерът. В тази връзка Златанова съобщи още, че днес стартира конкурс за общо лого и послание (слоган) на еврофондовете през периода 2014-2020 г.

Конкурсът е отворен и не поставя никакви ограничения за възраст, националност и професионален ценз. Тя поясни, че изискванията към кандидатите са минимални и всеки желаещ може да участва като:

–      изработи проект на лого и слоган в програма за векторна графика

–      представи цветен и черно-бял вариант на изображението на български и английски език

–      представи предложението на хартиен и на електронен носител

–      представи кратко описание на замисъла и идеята на изображението

–      изпрати предложението си на адреса на Министерски съвет в срок до 17:00 часа на 1-ви октомври 2013 г.

Предложенията ще бъдат оценявани от комисия, състояща се от представители оперативните програми, Съюза на българските художници, Съюза на българските журналисти и т.н. Оценка на предложенията ще се прави и от широката общественост чрез Фейсбук, допълни Златанова. Постъпилите предложения ще бъдат публикувани на 2-ри октомври в специално създадена галерия във Фейсбук профила на www.eufunds.bg: https://www.facebook.com/pages/eufundsbg/163113773755742.

Наградени ще бъдат общо четири предложения:

–      1 място – 5000 лв. и тридневно пътуване за двама да Брюксел

–      2 място – 3000 лв.

–      3 място – 1000 лв.

–      Награда на широката общественост (Фейсбук) – 500 лв.

 

Златанова отбеляза още, че общата стойност на инициативата ще бъде между 15 и 20 хил. лв. Според нея сега е моментът да опитаме да създадем най-оригиналното лого в целия Европейски съюз с възможно най-ниска цена. Имаме много примери за лога на стойност стотици хиляди и дори милиони лева, коментира тя и призова присъстващите представители на медиите да се включат активно и безвъзмездно в популяризирането на тази национална кауза.

 

Инициативата се организира от Централния информационен офис в дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз“ в Администрацията на Министерския съвет. Конкурсът се осъществява в рамките на проект № 0103-ЦИО-3.1 „Популяризиране на добри практики по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и подготовката на програмен период 2014-2020 г.” Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Конкурс на ЕС за здравна журналистика 2013

purple and star

Днес се отваря виртуалната „врата“ за журналистите от целия ЕС, които желаят да участват в церемонията по връчването на годишната награда на ЕС за здравна журналистика.

Победителите могат да получат награди под формата на признание в целия ЕС и парични награди за изключителни постижения в здравната журналистика като изпратят свои статии онлайн до 30 септември 2013 г.

Журналистическата награда, вече в своето пето издание, има за цел да стимулира и възнаграждава висококачествената журналистика, която повишава осведомеността относно доброто здраве, здравеопазването и правата на пациентите. За наградата могат да се състезават 28 европейски държави, с оглед на присъединяването на Хърватия на 1 юли.

Темите в тазгодишното издание на конкурса са превенция на заболяванията, здравно обслужване, системи на здравеопазване и права на пациентите.

Подробна информация за конкурса можете да откриете на официалния сайт:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/index_bg.htm

Конкурс за участие в КЛУБ „ЕВРОПА”

Европейски информационен център -Европа Директно  – Велико Търново  организира конкурс за участие в  екипа на КЛУБ „ЕВРОПА” – Велико Търново. Клубът е нерегистрирана формална група от млади хора (студенти), работеща със съдействието на  Европейски център.

Регламент на Конкурса

Основна цел е да събуди интерес  и да засили осведомеността на младите хора относно ЕС, политиките на ЕС, гражданството в ЕС и значението на европейската интеграция, относно европейските програми и технологията на дизайн, прилагане и управление на европейски проекти. 

Право на участие имат студенти , записани в 1ви и  2ри курс, редовно обучение във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” .  Съставът на клуб „Европа“ е до 20 студенти.  Критерии, по които ще бъдат оценявани кандидатите:

·         Общи познания за ЕС

·         Много добро  владеене на английски език – говоримо и писмено

·         Добри комуникационни умения

·         Готовност за работа с различни целеви групи

Конкурсът се състои от два етапа:

1.       Изпращане на документи за участие (молба и мотивационно писмо – до 300 думи), подадени на английски или български език.

 Документите за кандидатстване трябва да бъдат изпратени на електронен адрес:  office@europeinfocentre.bg  в срок до 1 март 2013г. (петък), 12.00ч.

2.       Устно събеседване с преминалите първия етап кандидати. Събеседването ще се състои на 4 март  2013г.; 16:00ч. в офиса на ЕИЦ – библиотека  – Велико Търново, бул. „България”№24

За въпроси –  в писмен вид на имейл: office@europeinfocentre.bg 

Работа на Клуб „ЕВРОПА” е двегодишна, с  две месечни срещи и цели повишаване на знания по комуникационни умения, работа в екип, работа с медии, дипломация и протокол, европейски програми, проекти – писане, управление, изпълнение; гражданско общество и НПО сектор и др.  Предвидени са практити в национални институции и участие в международния обмен на ЕИЦ. Участниците ще получат сертификат за участие и стаж от Европейски център с подробно описание на дейностите, осъществени от тях в хода на работата на клуба. 

Конкурс “Свят, който харесваш”

Участвайте в конкурса “Свят, който харесваш”:

Ще се разглеждат всички проекти, независимо от мащаба им, които се внасят от отделни лица или организации, установени в държава — членка на ЕС, като единственото условие е основната цел да е намаляването на емисиите на парникови газове. С конкурса на „Свят, който харесваш“ се предоставя платформа за показване на тези проекти и възможност за награждаване на най-творческите, най-практичните и най-ефективните сред тях.

За повече информация, посетете официалния адрес: 

Покана за представяне на предложения за информационни проекти за общата селскостопанска политика на ЕС

Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за информационни проекти свързани с общата селскостопанска политика на ЕС, които ще имат за цел да обясняват, допринасят, прилагат и развиват политиката; да представят европейския модел на земеделие и помагат на хората да го разберат; да информират земеделците и други заинтересувани страни в селските райони, както и да работят за повишаване осведомеността по въпросите и целите на тази политика.

Поканата за представяне на предложения се публикува един път годишно като ЕК приема предложения само от юридически лица, които са регистрирани поне през последните две години в държава-членка на ЕС.

Крайният срок за подаване на документи е 31 октомври 2012 г., а осъществяването на избраните проекти ще започне от 1 март 2013 г. и ще продължи до 28 февруари 2014 г.

Интернет страница за тази покана: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development