Archive for the ‘Конкурси’ Category

Започва записването за ученическия преводачески конкурс за 2011 г.

Средните училища могат да записват своите ученици за участие в конкурса на ЕС за млади преводачи, наречен „Juvenes Translatores“ (което на латински означава „млади преводачи“), на адрес: http://ec.europa.eu/translatores/. Записването продължава до 20 октомври, а формулярът за участие е достъпен онлайн на всички официални езици на ЕС. Конкурсът, който се организира за пета поредна година, ще се проведе на 24 ноември по едно и също време във всички избрани училища. В него могат да вземат участие над 750 училища и учениците, които са родени през 1994 г.
Конкурсът популяризира изучаването на чужди езици в училище и професионалната реализация в областта на превода“ заяви Андрула Василиу, европейски комисар по образованието, културата, многоезичието и младежта. „Владеенето на езици може да отвори съзнанието ви за различни култури и да подобри възможностите ви за намиране на работа“, добави тя.
Учениците ще превеждат текст от една страница, като могат да избират между 506-те възможни езикови комбинации от 23-те официални езика на ЕС. Темата на текстовете за превод тази година ще бъде доброволчеството, в чест на Европейската година на доброволческата дейност.

Училищата могат да запишат максимум петима ученици. Те могат да бъдат от всяка една националност, при условие че са записани в училище, намиращо се в държава-членка на ЕС. Миналата година в конкурса взеха участие 2800 ученици. Преводачи от Европейската комисия ще проверят текстовете и ще изберат по един победител от държава. През март 2012 г. всички победители ще бъдат поканени в Брюксел да получат своята награда.
За повече информация:

Уебсайт на конкурса: http://ec.europa.eu/translatores/.

Twitter: @translatores

Генерална дирекция „Писмени преводи“: http://ec.europa.eu/dgs/translation/.


КОНКУРС ЗА НАГРАДА „МЛАД ЕВРОПЕЕЦ НА ГОДИНАТА”

Германската фондация Heinz-Schwarzkopf-Foundation Young Europe всяка година връчва награда за “Млад европеец на годината”. Конкурсът е организиран съвместно с Европейския младежки парламент. Целта му е да отличи младежите, които са допринесли за интеграцията и по-доброто общуване на европейско равнище.
Награди: Наградата е в размер на 5000 евро. Те се дават за шестмесечен стаж в екипа на член на Европарламента или в друга институция на Европейския съюз. Победителят може да използва средствата и за проект в областта на евроинтеграцията.
Изисквания и кандидатстване
Конкурсът е насочен към всички млади хора на възраст между 18 и 26 години, които са допринесли за интеграцията и общуването на европейско равнище.
Всички желаещи да номинират млад европеец на годината могат да го направят тук.
Победителят в конкурса ще бъде избран от жури, което се състои от членове на Европейския младежки парламент, Европейския парламент, Европейската комисия и фондация Schwarzkopf.
Краен срок:15 октомври 2011 г.
Допълнителна информация: тук (de)
Източник: Дневник Европа

МЕДИЙНИ НАГРАДИ „МИГРАНТИТЕ В СВЕТЛИНАТА НА ПРОЖЕКТОРИТЕ”

Поканата е отворена за студенти в университет или колеж в ЕС (на възраст 18-28).
Награди: 1-ва: 1000 евро; втора: 500 евро; трета: 200 евро.
Международната организация по миграция, в сътрудничество с Европейската комисия, е домакин на конкурс за студенти за статии и документални филми в областта на миграцията и интеграцията на мигранти.
Материалите и документалните филми трябва да се занимават с въпросите на интеграцията в Унгария, Чехия, Латвия, Литва, Румъния и Словакия.
Изисквания:
– конкурсните материали трябва да бъдат на английски език (в документалния филм субтитри на английски език са приемливи);
– конкурсните материали трябва да са създадени през 2010 г. или до крайния срок на подаване;
– темата трябва да творчески да разглежда въпроси, свързани с имигрантите, интегриране и / или културното разнообразие в Унгария, Чехия, Латвия, Литва, Румъния и Словакия;
– текстовете следва да са между 1500 и 3000 думи;
– документалните филми трябва да бъдат 5-10 минути, включително началните и крайните надписи.
Краен срок за кандидатстване: 04 април 2011 г.
Източник: „Мигрантите в светлината на прожекторите”

Аз бях евродепутат за един ден Национален конкурс за младежи, участвали в програмата “Евроскола” и в посетителски групи в Европейския парламент

Информационното бюро на ЕП организира Национален конкурс за младежи, участвали в програмата “Евроскола” и в посетителски групи в Европейския парламент. Конкурсът се провежда в две категории – за есе и за фоторазказ. Очакваме да ни изпратите с думи или фотоси разказа си за деня, в който бяхте евродепутат.
По няколко дни всеки месец, Европейският парламент е завзет от тийнейджъри. В тези дни “евродепутатите” нямат и 18 години, не носят консервативни костюми, по-шумни са от обикновено, закачат се и се смеят на различни езици и не изпускат фотоапаратите от ръцете си.
Това са дните, в които не заседава “обикновеният” Европейски парламент, а сградата му е превзета от неговата Евроскола – прекрасната програма, чрез която по 500 ученици от цяла Европа се събират на симулирана сесия и разиграват заседания на комисии, дебати в пленарна зала, приемат резолюции и се сблъскват директно с многообразието от езици, теми и интереси, които съставят стария континент.

Тридесет български училища и над 1000 български младежи са участвали в програмата “Евроскола” досега от 2006 г. насам. Тази програма се администрира със съдействието на Информационното бюро на ЕП за България. Много други са посетили Европейския парламент по линия на постителските групи, органзирани от членове на ЕП и неговия секретариат.

Условия за кандидатстване и класиране за Евроскола
Много от тях споделят, че пътуването до Страсбург и необикновеният европейски урок на този ден са променили завинаги живота им, укрепили вярата им, че са граждани на ЕС и са подсилили мечтите им.
Информационното бюро на ЕП иска да чуе историите на всяко пътуване, уроците, извлечени от него, да научи за приятелствата, които са се зародили, както и за предизвикателствата и проблемите, които е трябвало да преодолеете в тази първа среща с Европа. Ние бихме искали да ни пратите с думи или фотоси разказа си за деня, в който бяхте евродепутат.
Най-хубавите истории и есета /до 50 реда, 3000 знака/ или фоторазкази /от 1 до 5 снимки/ ще бъдат публикувани на нашия сайт. Между тях ще бъдат избрани победители, които най-завладяващо са използвали образите и думите за да предадат впечатленията и мечтите си от този ден.
За победителите в двете категории /есе и фоторазказ/ ще има специална награда: лична среща “на високо равнище”, която ще завърши с индивидуален обяд с български член на ЕП, организиран от Информационното бюро на ЕП.

Регламент за участие в конкурса “Аз бях евродепутат за един ден”:
1. Могат да се кандидатират младежи до 30 години, които са участвали в програмата Евроскола или са били посетители в ЕП по друга линия, включително и чрез посетителските групи, организирани от членовете на ЕП
2. Eсетата трябва да са на български език, с обем до 50 реда, 3000 знака.
3. Снимките да са в дигитален формат JPEG, като всяка от тях е придружена от кратък текст (до 5 реда, 300 знака), с описание какво показва и датата, на която е направена. Снимките може да са обработени, примерно за яркост и контраст или да са прекадрирани, но не следва да бъдат фотоколажи нито да съдържат допълнително внесени вътре в тях надписи или графики. Не се допуска авторите им да са професионални фотографи.
4. Едно и също лице може да участва в двете категории, есе и фотораказ.
5. Есетата и снимките изпращайте по електронна поща, на адрес epsofia@europarl.europa.eu, с тема “Конкурс – Аз бях евродепутат за 1 ден”.
6. Всеки участник в конкурса следва да посочи следните данни за себе си: трите имена; възраст; местоживеене (само името на населеното място, не е нужен точен адрес); кога и по какъв повод е посетил Европейския парламент; адрес на електронна поща, на който да бъде известен, ако бъде избран за победител. По желание можете да се посочи и телефон за връзка. Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса, ще се съхраняват съгласно българското законодателство и няма да бъдат предоставяни на трети страни.
7. Кандидатствайки за наградата, участниците в конкурса декларират, че са автори на есето или снимките, които изпращат. Те предоставят на Информационното бюро на Европейския парламент в България правото да публикува техните творби на неговата страница в интернет и да ги използва за популяризиране на конкурса.
8. Конкурсът ще се проведе в рамките на 2011 година. Творбите ще бъдат оценявани от жури, съставено от служители на Информационното бюро на ЕП и един или повече членове на Европейския парламент. Победителите ще бъдат обявени в края на 2011 година или в началото на 2012 г.
9. Кандидатствайки за наградата, участниците декларират, че са се запознали с горните правила и ги приемат.

Източник и повече информация:
Информационно бюро на Европейския парламент за България

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development