Archive for the ‘Новини’ Category

Oбучителен семинар с участието на музейни работници

На 10.04.2008г. ЕИЦ Europe Direct Велико Търново организира обучителен семинар с участието на музейни работници от Регионален исторически музей гр. Велико Търново, на който беше представен ЕИЦ Europe Direct Велико Търново и програмите за финансиране в областта на музейното дело.

ученици от II А клас при СОУ „В. Комаров”рисуваха своите представи за Европа


На 10.04.2008 г. като част от кампанията на ЕИЦ Europe Direct Велико Търново „Европа в моето училище и детска градина” беше проведено занимание с ученици от II А клас при СОУ „В. Комаров”, по време на което те рисуваха своите представи за Европа. На децата и преподавателите бяха раздадени промоционални материали и книги.

На 09.04.2008г. Europe Direct Велико Търново участва като партньор на Европейския информационен център в национална кръгла маса на тема „Аспекти на социалното включване на българската жена и девойка” , проведена в Парламента на Република България. Мероприятието е организирано по проекта „Регионален открит диалогичен форум – жени за социално включване” по План Д на Европейската комисия.

„За една по – толерантна Европа”

На 08.04.2008г. ЕИЦ Europe Direct Велико Търново проведе тренинг – обучение с ученици от 5 клас при ОУ „Патриарх Евтимий” гр. Велико Търново на тема „За една по – толерантна Европа”. Обучението се проведе като част от мероприятията, посветени на Годината на междукултурния диалог в Европа.

„Да преподаваме Европа на многообразието и толерантността”

На 08.04.2008г. мобилният екип на Europe Direct „Европа на колела” посети град Свищов. Проведена бе среща, на която беше представена мржата Europe Direct и ЕИЦ Europe Direct Велико Търново. На обучителен форум с участието на библиотечни и читалищни работници бяха дискутирани възможностите за търсене на европейска информация и участието в диалога за Европа. С учители от община Свищов бе проведен тренинг на тема „Да преподаваме Европа на многообразието и толерантността”.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development