Консултации по студентски научен форум

На 02 февруари 2009 година в ЕИЦ „Европа Директно” Велико Търново се проведоха консултации със студенти от специалност „Политолигия” при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Консултациите са подготвителна част от инициатива на Европейския информационен център във Велико Търново, посветена на европейското гражданство. Студентите ще подготвят свои разработки, които ще представят на научен форум, организиран от ЕИЦ.

Участие в предаването „Ракурси“ на Общинско кабелно радио Велико Търново

На 02 февруари 2009 година представител на ЕИЦ „Европа Директно” Велико Търново участва в предаването „Ракурси” на Общинско кабелно радио. Темата на предаването бе „Борбата на ЕС срещу климатичните промени”. Поднесена бе обща информация за изменението на климата и парниковия ефект, както и за последствията от глобалното затопляне. На слушателите бе представена политиката на ЕС в областта, както и конкретните мерки, предприети в борбата срещу промените в климата. Дискутирани бяха начините отделният човек в своето ежедневие да допринася в тази борба.

Тренинг „Как да търсим европейска информация в Интернет“

На 27 януари 2009 година Информационен център „Европа Директно” Велико Търново организира тренинг със студенти „Как да търсим европейска информация”. На участниците бяха демонстрирани интернет страници на основните европейски институции, на Европейската година на творчеството и иновациите, на Европейския парламент в контекста на предстоящите избори, младежки портали и инициативи. Студентите бяха обучени как да си поръчват книги от електронната книжарница на ЕС “EU Bookshop”. Бяха им раздадени информационни материали.

Младежки семинар „Европейско гражданство“

На 24 януари 2009 година Информационен център „Европа Директно” Велико Търново организира младежки семинар със студенти. Семинарът е част от дейностите на Европейски информационен център по кампанията за Избори за Европейски парламент. Включилите се в мероприятието младежи дискутираха своята роля като европейски граждани в кампания за изборите. Пред участничките бе представена историята и функциите на Европейския парламент и бе проведена дискусия за неговата роля в живота на европейците.

Медиен семинар „Европейско гражданство“


На 23 януари 2009 година Информационен център „Европа Директно” Велико Търново организира медиен семинар с участието на журналисти от град Велико Търново. Семинарът е част от дейностите на Европейски информационен център по кампанията за Избори за Европейски парламент. Включилите се в мероприятието журналисти дискутираха ролята на медиите в информационната кампания за изборите. Обсъдена бе идеята за формиране на неформален журналистически клуб „Европа”, както и написването на общ проект за европейско гражданство.

Участие в предаването „Ракурси“ на Общинско кабелно радио Велико Търново

На 19 януари 2009 година представител на ЕИЦ „Европа Директно” Велико Търново участва в предаването „Ракурси” на Общинско кабелно радио. Темата на предаването бе „Европейската мрежа „Европа Директно” в помощ на гражданите”. На аудиторията бяха представени актуални конкурси и инициативи на Общността.

„Европа – общо наследство“

На 14 януари 2009 година представител на Европейски информационен център „Европа Директно” Велико Търново участва в тържествата за посрещането на ромската Нова година в община Велико Търново. Поканата за това участие е резулат от дългогодишното партньорство между Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” и Европейски център – Велико Търново. В празника се включиха над 60 деца и педагози от областта, които представиха традиционни песни и танци от ромския фолклор. Участниците бяха наградени с книги и лакомства от Европейски информационен център „Европа Директно” Велико Търново.

Пресконференция

На 14 януари 2009 година Европейски информационен център „Европа Директно” Велико Търново организира пресконференция за представяне на годишната си програма. Представени бяха комуникационните приоритети на Европейската комисия за годината и дейностите, които великотърновският център е заложил в програмата си по тях.

Среща на мрежата „Европа Директно“ България


На 08 – 09 януари 2009 година се проведе среща на информационните центрове от мрежата „Европа Директно” в България. Ръководителят на представителството на Европейската комисия в България, г-жа Зинаида Златанова връчи официално договорите за предстоящият четири годишен период на ръководителите на центровете и представители на приемните структури.
Основните цели на мрежата от информационни центрове Европа Директно в България за следващите дванадесет месеца бяха представени от доц. д-р Ингрид Шикова, съветник в Представителството на ЕК. Г-н Саид Халоу от Информационния офис на Европейския парламент в България представи пред участниците информационна кампания за изборите за Европейския парламент.
По време на срещата информационните центрове презентираха работните си програми за 2009 година. Във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент центърът Европа Директно – Велико Търново е предвидил редица информационни мероприятия, който да дадат на гражданите на региона представа за ролята, целите и функциите на Европейския парламент. Кампанията ще се проведе под надслов „Ти решаваш”.

Участие в предаването „Ракурси“ на Общинско кабелно радио Велико Търново

На 05 януари 2009 година представител на ЕИЦ „Европа Директно” Велико Търново участва в предаването „Ракурси” на Общинско кабелно радио. В предаването бе представена годишната програма на Информационния център за 2009 година и комуникационните приоритети на Европейската комисия. С ръководството на регионалната медия бе обсъден график и темите за предаванията през предстоящата година.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development