Конкурс за участие в КЛУБ „ЕВРОПА”

Club Europe copy2

Европейски информационен център -Европа Директно  – Велико Търново  организира конкурс за участие в  екипа на КЛУБ „ЕВРОПА” – Велико Търново. Клубът е нерегистрирана формална група от млади хора (студенти), работеща със съдействието на  Европейски център.

Регламент на Конкурса

Основна цел е да събуди интерес  и да засили осведомеността на младите хора относно ЕС, политиките на ЕС, гражданството в ЕС и значението на европейската интеграция, относно европейските програми и технологията на дизайн, прилагане и управление на европейски проекти.

Право на участие имат студенти редовно обучение във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”.  Съставът на клуб „Европа“ е до 15 студенти.  Критерии, по които ще бъдат оценявани кандидатите:

  • Много добро  владеене на английски език – говоримо и писмено
  • Добри комуникационни умения
  • Готовност за работа с различни целеви групи

Конкурсът се състои от два етапа:

        1. Изпращане на документи за участие (мотивационно писмо – до 300 думи), подадени на английски език.

Документите за кандидатстване трябва да бъдат изпратени на електронен адрес:  office@europeinfocentre.bg  в срок до 31 октомври 2013г. (четвъртък), 17:00ч.

        2. Устно събеседване с преминалите първия етап кандидати. Събеседването ще се състои на 4 ноември  2013г.; 14:00ч. в офиса на ЕИЦ – библиотека  – Велико Търново, бул. „България” № 24

За въпроси –  в писмен вид на имейл: office@europeinfocentre.bg

Работа на Клуб „ЕВРОПА” е двегодишна, с  две месечни срещи и цели повишаване на знания по комуникационни умения, работа в екип, работа с медии, дипломация и протокол, европейски програми, проекти – писане, управление, изпълнение; гражданско общество и НПО сектор и др.  Предвидени са практити в национални институции и участие в международния обмен на ЕИЦ. Участниците ще получат сертификат за участие и стаж от Европейски център с подробно описание на дейностите, осъществени от тях в хода на работата на клуба.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development