7 от всеки 10 граждани на ЕС одобряват подпомагането на развиващите се страни

8817be93c6450714ca739f52d38f454a

Според 66 % от гражданите на ЕС борбата с бедността в развиващите се страни следва да бъде един от основните приоритети на Европейския съюз. Седем от всеки десет души (69 %) считат, че подпомагането на тези страни е също от полза и за ЕС, като облагодетелства неговите граждани. Това са някои от ключовите резултати от проучване на Евробарометър, което ще бъде публикувано днес по време на Европейските дни на развитието в Брюксел (26—27 ноември).

Въпреки икономическите трудности днес все повече граждани на ЕС са готови да плащат повече за хранителни стоки и продукти, ако по този начин подкрепят развиващите се страни (48 % от анкетираните, което представлява увеличение с 4 процентни пункта от 2012 г. насам). Междувременно 83 % от анкетираните смятат, че е важно да се помогне на хората в развиващите се страни, а 61 % са на мнение, че помощта следва да бъде увеличена.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development