Конкурс “Алея на Европа”- резултати

STRAATSBURG-VLAGGEN

Приключи конкурсът за информационна „Алея на Европа” в София по възлагане на Представителството на Европейската комисия в България, с партньор Столична Община и организатор Камара на aрхитектите в България – РК София-град. В надпреварата за идеи взеха участие 25 екипа архитекти и ландшафтни архитекти. Всички проекти бяха предадени в срок и допуснати до оценяване.Ето и победителите:
ПЪРВА НАГРАДА
Проект на арх. Иван Киряков
ВТОРА НАГРАДА
ланд. арх. Добромира Гачева Лулчева (ръководител)
ланд. арх. Стоян Начев
ланд. арх. Даниела Стайкова
ТРЕТА НАГРАДА
арх. Дарина Христова
ланд. арх. Л. Язова
ланд. арх. М. Стефанова
Допълнителна информация за наградените и за участвалите проекти може да намерите на адрес:http://kabsofia.bg/novini/konkursi/3005-nagradeniteproektiotkonkursazakontzeptziyaqaleyanaevropaq
 
Проектите ще бъдат изложени от 4 до7 март 2014 г. в зала 2 на САБ (ул. “Кракра, 11), а от 10 март – в сградата на Представителството на Европейската комисия (ул. “Раковска”, 124).
Възложителите, организаторите и партньорите благодарят на всички участници в конкурса. Според журито те са положили много усилия в краткия срок и всички концепции са професионално издържани и прецизно изработени.Всички участници ще получат почетни грамоти за участието им в конкурса. Информация за официалното връчване на наградите ще бъде обявено допълнително.
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development