ПАКЕТ ОТ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА УКРАЙНА

uraine

По време на срещата на върха относно Украйна, председателят на Европейската комисия Барозу представи пакета от помощи, предложен от Комисията, в размер на 11 млрд. евро с конкретни икономически и финансови мерки за подпомагане на Украйна.
Влизайки в срещата, Барозу застана зад позицията, че Европейската комисия застава зад една обединена и приобщаваща Украйна и подкрепя министър-председателя Ятсеник и неговото правителство в справянето с огромните бъдещи предизвикателства.

“В настоящия документ се посочват основните конкретни мерки, които Комисията предлага в краткосрочен и средносрочен план, за да се подпомогне стабилизирането на икономическата и финансовата ситуация в Украйна, да се подпомогне преходът, да се насърчат политическите и икономическите реформи и да се подкрепи приобщаващото развитие в полза на всички украинци. Съвкупността от тези мерки може да осигури подкрепа на обща стойност поне 11 млрд. EUR през идните години от бюджета на ЕС и от международните финансови институции (МФИ) със седалище в ЕС в допълнение към значителните средства, предоставени от МВФ и Световната банка. 

Този ангажимент представлява както ответна мярка за подпомагане на стабилизирането на страната, така и за подкрепа на програмата за реформи и по-нататъшно повишаване на ангажираността на украинските власти. При все че някои от тези мерки могат да бъдат приложени бързо, други ще се нуждаят от допълнително планиране и подготовка. За много от тях е необходима спешната и активна подкрепа на Съвета и на Парламента. 

В основата на този подход стои амбицията да се помогне на Украйна да реализира стремежите, които бяха ясно показани от гражданите и гражданското общество през последните седмици по време на безпрецедентните събития в Киев и в цялата страна.

Цялата публикация по темата можете да откриете на следния линк: http://www.europeinfocentre.bg/wp-content/uploads/2014/03/ukraine_bg.pdf

Още по темата :

LIVE Extraordinary meeting of EU heads of State or Government on Ukraine – press conference Herman VAN ROMPUY / José Manuel BARROSO: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I087247
PRESIDENT BARROSO AT THE EXTRAORDINARY MEETING OF EU HEADS OF STATE AND GOVERNMENT ON UKRAINE: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2014/03/20140306_2_en.htm
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development