ЕС тръгва на обиколка, за да помогне на изследователите при намиране на работа и съвети за професионално развитие

euraxess

Европейската комисия стартира на 3 март общоевропейска информационна кампания, с която да помогне на изследователите да получат съвети за професионално развитие и възможности заработа чрез инициативата EURAXESS. Пътуващата презентация „EURAXESS – Researchers in Motion“ ще посети 29 европейски града в 22 държави, за да предложи на изследователите и на тези, които се интересуват от научна кариера, консултации за работни места, съставяне на автобиографии и права за трудова заетост. В България автобусът на EURAXESS ще посети Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ на 27 март и Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ на 28 март. Очаква се двумесечната кампания, със силно присъствие в социалните медии, да достигне до приблизително 100 000 студенти и млади изследователи.

Откривайки тържествено автобуса на кампанията в Брюксел, европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновации Мойра Гейгън-Куин заяви: „EURAXESSсе превърна в мястото за съвет и помощ, към което се обръщат изследователите, които търсят работа в Европа. От намиране на работа до възможности за финансиране, EURAXESS предлага на изследователите конкретна информация и консултации. С повече от 40 000 обяви за работа на година и над един милион запитвания, свързани с мобилността, разгледани през последните четири години, EURAXESS е важен ресурс във време, когато безработицата е най-голямото ни икономическо предизвикателство.“

EURAXESS се подкрепя от 40 участващи страни в цяла Европа. Чрез портала си инициативата осигурява достъп от едно място до информация в различните страни и персонализирана помощ, предоставяна от повече от 530 служители, работещи в над 260 центъра за услуги.

През 2013 г. е имало почти 950 000 отделни посетители в уебсайта на EURAXESS, три пъти повече отколкото през 2010 г., и почти 9,6 милиона прегледа на страници. Повече от 7 700 научноизследователски организации (компании, университети, МСП и т.н.) понастоящем са регистрирани в EURAXESS Jobs. Целта на обиколката е да бъде окуражено още по-широкото участие.

 

Съпътстваща информация

Обиколката е организирана в тясно сътрудничество с националните центрове на EURAXESS във всяка посещавана държава. На всяка спирка ще има интерактивни сесии, като например работни семинари с експерти, дискусии и представяне на научни изследвания по развлекателен начин. Ще има и семинари за възможности за професионално развитие, които ще се провеждат в сътрудничество с университетските отдели по човешки ресурси.

 

За допълнителна информация

EURAXESS: www.euraxess.org

EURAXESS On Tour: www.facebook.com/EURAXESS.OnTour

European Research Area (ERA):http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm

 

Контакти за пресата

 

Дати на обиколката

вторник, 4март                     Брюксел/BE              Vrije Universiteit Brussel

сряда, 5 март                                    Лондон/UK                Queen Mary University of London

вторник, 11 март                  Копенхаген/DK         Университетът в Копенхаген

сряда, 12 март                      Лунд/SE                     Университетът в Лунд

петък, 14 март                      Познан/PL                 Университетът „Адам Мицкевич“

понеделник, 17 март                        Варшава/PL              Варшавският университет

вторник, 18 март                  Вроцлав/PL               Техническият университет във Вроцлав

сряда, 19 март                      Прага/CZ                   Националната техническа библиотека

четвъртък, 20 март              Виена/AT                   Университетът във Виена

петък, 21 март                      Братислава/SK         Университетът „Коменски“ в Братислава

понеделник, 24 март                        Будапеща/HU                       Университетът „Корвинус“ в Будапеща

сряда, 26 март                      Букурещ/RO             Политехническият университет в Букурещ

четвъртък, 27 март              Пловдив/BG              Пловдивският университет „Паисий

Хилендарски“

петък, 28 март                      София/BG                 Софийският университет „Св. Климент                                                                                      Охридски“

понеделник, 31 март            Солун/GR                  Университетът „Аристотел“ в Солун

вторник, 1 април                  Ниш/SR                     Университетът в Ниш

сряда, 2 април                      Баня Лука/BIH          Университетът в Баня Лука
четвъртък, 3 април              Загреб/HR                 Националната и университетска библиотека

петък, 4 април                      Любляна/SL              Университетът в Любляна

понеделник, 7 април                        Триест/IT                   AREA Science Park

вторник, 8 април                  Милано/IT                  Университетът в Милано

сряда, 9 април                      Цюрих/CH                 ETH Zürich/Университетът в Цюрих

четвъртък, 10 април                        Страсбург/FR                       Университетът в Страсбург

вторник, 15 април                Маастрихт/NL                       Университетът в Маастрихт

 

 

ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ

 

вторник, 22 април                 Люксембург/LU        Университетът в Люксембург

сряда, 23 април                    Бремен/DE                Университетът в Бремен

четвъртък, 24 април                        Хамбург/DE              DeutschesElektronenSynchrotron

понеделник, 28 април          Кьолн/DE                   Университетът в Кьолн

вторник, 29 април                Лиеж/BE                    Университетът в Лиеж

сряда, 30 април                    Брюксел/BE              Заключително събитие в Universitélibrede                                                                                              Bruxelles

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development