“Единство в различията” (Meeting Diversity) — национален победител за наградата „Карл Велики“ за младежи

2014

Проектът „Единство в различията 2013“ (Meeting Diversity 2013) ще представя България на общоевропейския конкурс за наградата „Карл Велики“ за младежи за 2014 година. Българското национално жури избра проекта, осъществен от екипа на AIESEC България, за национален победител на седмото ежегодно издание на наградата.

 

Българското жури в състав Моника Панайотова (ЕНП), д-р Антония Първанова (АЛДЕ) и Йорданка Нонева от Младежки екип Европа избираха между 17 проекта в сериозна конкуренция. Журито провъзгласи победителя, вземайки предвид неговия голям потенциал и добавена стойност. Подобно жури беше сформирано във всяка една от 28-те държави членки на ЕС.

 

„Единство в различията“ е един от най-големите и най-въздействащи социални проекти на АIESEC България. През последните 9 години доброволци от България работят съвместно с други студенти доброволци от целия свят, за да създадат позитивна промяна и въздействие в живота на младежта в България.

 

Две години подред (2012 и 2013 г.) конкурсът бе печелен от „Международна седмица България“ (International Week Bulgaria) — годишна среща на студенти по бизнес и икономика, която се организира от 25 университета в 22 страни от цял свят. През 2011 г. национален победител за България беше проектът BEST Academics and Companies.

 

Единство в различията

 

Проектът цели да осигури разнообразни възможности за българските ученици да придобият стойностни знания и умения. Основната идея е да се добавят към програмата на учениците предмети и теми, до които те в момента нямат официален достъп по училищна програма, които същевременно са от критична важност за тяхното личностно и професионално развитие, и да се осигурят повече практически занимания.

 

Някои от тези теми са: културно многообразие, разбирателство и емоционална интелигентност, лидерство, устойчиво развитие, глобален светоглед, езици и други. Това се постига чрез организиране на извънкласни дейности, работилници и събития за учениците, проведени от доброволци — студенти от Европа и света. Тези дейности са насочени към ученици от ІХ до ХІІ клас в различните градове в България, но проектът засяга не само тях, а и всички участници — учители, организатори на проекта, членове на организацията AIESEC, студентите в градовете, обществото и света.

 

„Единство в различията“ се фокусира върху въздействие върху социални проблеми чрез глобално въздействие. Студенти от Европа и света се включват като доброволци в подготовката и провеждането на часове, работейки заедно, за да създадат добавена стойност за учениците, на които преподават. По този начин проектът допринася на няколко нива.

 

Европейска награда „Карл Велики“ за младежи

 

Наградата „Карл Велики“ за младежи, която се организира съвместно от Европейския парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в гр. Аахен, се връчва за проекти, чиито създатели са на възраст между 16 и 30 години. Спечелилите проекти трябва да служат като примери за младите хора, живеещи в Европа, и да предлагат практически примери за съвместно съжителство между европейците.

 

Проектите, избрани на първите три места, ще получат съответно 5 хил. евро, 3 хил. евро и 2 хил. евро. Авторите на тези проекти ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент (в Брюксел или Страсбург). Представителите на националните победители ще бъдат поканени на връчването на наградата на 27 май в гр. Аахен (Германия).

 

Как ще бъдат избрани общоевропейските победители?

 

Общоевропейско жури, което се състои от трима евродепутати, председателят на ЕП и четирима представители на Фондацията за международната награда „Карл Велики“, ще изберат европейския лауреат сред 28-те национални победители до 17 април 2014 година.

 

Повече информация за наградата

Повече информация за проекта

 

За контакти:

 

Теодор Стойчев

Пресаташе
e-mail :teodor.stoychev@europarl.europa.eu
tel: (02) 985 35 45
tel: (0878) 85 35 14

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development