По-бързи и по-точни предупреждения за наводнения благодарение на научни изследвания в ЕС

floods

Софтуерът за ранно предупреждение на Imprints предоставя обзор в реално време на евентуални внезапни наводнения

 

Навременните предупреждения за наводнения и мониторингът в реално време на извънредните ситуации при наводнения могат да спасят човешки животи и да предотвратят нанасянето на щети на собственост, инфраструктура и на околната среда. Imprints, WeSenseIt и UrbanFlood са само три примера за финансирани от ЕС проекти, в рамките на които са разработени уникални системи за прогнозиране и предупреждение за предстоящи наводнения.

Управлението и предотвратяването на наводнения е в центъра на проекта Imprints, в рамките на който е разработена платформа за ранно предупреждение с цел намаляване на времето за реакция при внезапни наводнения до около 2 часа и дори по-малко – по този начин евентуално ще се даде на хората повече време да напуснат опасната зона. Платформата се основава на по-добри прогнози за валежите, използването на метеорологични модели и радарни мрежи за наблюдение на времето. Софтуерът може също така да прогнозира водните потоци на място и да предостави цялостна система за ранно предупреждение за внезапни наводнения, за количеството отпадъци, които те могат да носят, и за евентуалните щети за местната инфраструктура.

Службите в областта на водите и хидро-метеорологичните операции в Испания, Швейцария и Франция използват иновациите на този проект за усъвършенстване на своите системи за прогнозиране в реално време. Освен това показателите за внезапни наводнения, разработени в рамките на този проект, се използват в момента в Европейската система за информираност за наводнения (EFAS).

Междувременно WeSenseIt — проект, който приключва през септември 2016 г., използва силата на човешкото наблюдение като важна част от система за ранно предупреждение. Хората участват, като извършват измервания, използвайки нови приложения, които в момента се разработват в рамките на проекта, и като изпращат информация и изображения по мобилни телефони. Новите технологии и подходи се изпробват в Италия, Нидерландия и Обединеното кралство.

„Разработихме мобилни приложения, така че наблюдаващите за наводнения във Великобритания могат да се движат по бреговете на реките и да правят снимки с коментари, ако смятат, че има повод за притеснение”, казва координаторът на проекта Фабио Сиравеня от университета в Шефилд. В Италия в края на март 2014 г. бе извършена оценка с участието на около 500 доброволци, като бе симулирано наводнение в град Виченца.

Язовирите и речните насипи са изложени на риск в случай на наводнение. В рамките на проекта UrbanFlood бяха разработени сензори и свързани технологии за наблюдение на насипите за защита от наводнения и бе осигурено ранно предупреждение за риска те да не издържат. Подземните сензори показват състоянието на насипите и всички промени в нивото на водата, а също и други фактори като температура, влажност и движение на земните пластове. След това информацията се оценява от моделиращия софтуер на проекта, който може да подаде сигнал за тревога, ако има проблем. Софтуерът изчислява колко бързо дадено място ще бъде наводнено, ако язовирна стена се скъса и дори предлага най-добрите начини за преместване на хората в по-сигурни райони.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development