Заместник-председателят на ЕК Юрки Катайнен представя Инвестиционния план за Европа в България

Jyrki Tapani Katainen

Информационната кампания за представянето на Инвестиционния план за Европа пристига в България в четвъртък, 16 април, когато заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен ще бъде на посещение в София.

Заместик-председателят Юрки Катайнен, който отговаря за заетостта, икономическия растеж, инвестиции и конкурентоспособност ще представи Инвестиционния план пред представители на бизнеса, инвеститори, народни представители, дипломатическия корпус и журналисти по време на конференцията “Инвестиционен тласък за Европа”, организирана в сътрудничество с Министерството на икономиката. В конференцията ще участват заместник министър-председателят Меглена Кунева, заместник министър-председателят Томислав Дончев и министърът на икономиката Божидар Лукарски.

По време на визитата си в София Юрки Катайнен ще проведе и срещи с президента Росен Плевнелиев и премиера Бойко Борисов.

Той ще посети и “София Тех Парк“, който се изгражда с европейски средства, за да се превърне в център за научни изследвания и иновации на технологични компании, които създават работни места за висококвалифицирани кадри в България. Заместик-председателят на ЕК ще участва и в дебат със студенти от няколко университета на тема “Бъдещето на Европа”. Дебатът ще се проведе в аулата на СУ “Климент Охридски”.

Заместник-председателят Юрки Катайнен каза: Инвестиционният план за Европа е огромна възможност за България да насочи инвестиции в тези части от икономиката, които най-много се нуждаят от създаване на работни места и растеж, да даде бърз старт на развитието на редица проекти и да получи рисков капитал за малки и средни предприятия. Но за да постигне успех, България трябва да прокара необходимите реформи на национално ниво за подобряване на инвестиционния климат и бизнес инфраструктурата. “София Тех Парк” е пример за това как европейското финансиране може да допринесе за тези цели чрез подкрепа за високотехнологични компании и създаване на работни места за висококвалифицирани специалисти. “

 

Контекст

Делът на инвестициите в БВП в България намаля значително от началото на финансовата криза от 2009 г. : от 33% от БВП през 2008 г. до едва 21% през 2013 г. Това се дължи главно на спада в частните инвестиции, който се очаква да продължи и през следващите години. Публичните инвестиции остават стабилни, като достигат връх през 2014 г., и но ще бележат спад занапред. В този контекст, Планът за инвестиции може да допринесе за създаването на благоприятна инвестиционна среда в България и да даде тласък на инвестициите в сектори като енергетиката и инфраструктурата, които ще стимулират растежа на БВП и създаването на работни места в България.

Инвестиционният план за Европа ще мобилизира публични и частни инвестиции в размер на най-малко 315 милиарда евро през следващите три години (2015-2017). По време на кампанията, заместник-председателят Юрки Катайнен обяснява защо е необходим инвестиционен план на ЕС, откъде идват парите и кои проекти ще бъдат подкрепени. Той ще очертае как България може да се възползва от него и как частните инвеститори могат да участват в новия Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).

Всяко представяне очертава трите елемента на Инвестиционния план за Европа:

 (1) Мобилизиране на инвестиционно финансиране. Комисията прие законодателно предложение за създаването на Европейски фон за стратегически инвестиции на 13 януари. Със силна политическа воля от всички европейски институции, целта е регламентът за функциониране на Фонда да бъде прие до лятото на 2015, така че ЕФСИ да започне работа от есента на 2015.

(2) Център за обработка на проектите Портал за възможностите за европейско финансиране по плана ще бъде създаден, като по този начин се осигури прозрачност за инвеститорите. Нов център за техническа помощ ще помогне проектите да бъдат добре структурирани и спазващи регулаторните изисквания.

(3) Регулаторни реформи. Комисията работи за отстраняване на регулаторните бариери пред инвестициите и се стреми да укрепи единния пазар, както е предвидено в работната й програма за 2015. Като първа важна стъпка в контекста на премахването на бариерите и увеличаване на достъпа до финансиране, по-специално за МСП, Комисията прие на 18 февруари Зелена книга за Съюза на капиталовите пазари и стартира обществена консултация с всички заинтересовани страни.

Следващи спирки от Информационната кампания

Унгария 17 Април

Полша 20-21 Април

Гърция 23-24 Април

Люксембург  27 Април

Целта на Информационното турне е да се посетят всичките 28 страни-членки до октомври тази година. Заместник-председателят ще посети и страни извън ЕС по–късно през годината.

Повече за Инвестиционния план за Европа можете да намерите на :

Investment Plan for Europe website

LinkedIn

Twitter 

 

Бележка за редакторите:

Конференцията в Дома на Европа в София ще започне в 9.00 часа и е отворена за журналисти. След края й около 10.30 часа заместник-председателят на ЕК Юрки Катайнен ще отговори и на въпроси на присъстващите репортери.

Поради ограниченото време и тъй като разположението на залата не позволява да се организира ефективно симултанен превод, брифингът ще е на английски език.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development