Годишен обзор на образованието и обучението в страните от ЕС

education

Европейската комисия публикува днес годишния доклад “Мониторинг на образованието и обучението за 2015 г.” за развитието на системите за образование и обучение в Европа.

За 2015 г. обзорът показва напредък в образователните постижения в цяла Европа, но сочи, че са нужни инвестиции образованието да стане по-приобщаващо, а социалната мобилност да се подобри.

За изготвянето на доклада се използват най-новите количествени и качествени данни, последните технически доклади и проучвания, политически документи и информация за тенденциите в политиките. Въпреки че акцентът е върху емпиричните данни, във всеки раздел на обзора към държавите от ЕС се отправят ясни послания за политиките.

Повече информация можете да откриете ТУК.

Допълнителна информация:

Очаква се превод и на български език, за който можете да следите тук: http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_en.htm

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development