На дневен ред в Европейския парламент тази седмица: …

europarlTV

Визити от Пакистан, Египет и Украйна; призив към Комисията за действие срещу вируса “Зика”, както и предотвратяване на бъдещи скандали по отношение на храната заради грешно етикетиране – всичко това преди Великденските празници.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development