Последният стълб на банковия съюз : изграждане на фонд за запазване сигурността на спестяванията

procurement

С два основни стълба, изградени за да подсигурят банките и да предпазят данъкоплатците от банкови грешки, ще стиснат ли ръцете си членовете на ЕП за третия стълб?

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development