Европейската комисия отпуска допълнителни 108 милиона евро спешна помощ на България за управление на границите и справяне с бежанския поток

refugees

Европейската комисия одобри искането на България за спешна помощ и отпусна 108 милиона евро за управление на границите и справяне с бежанския поток. Решението следва изявлението на председателя на Европейската комисия Жан Клод Юнкер в края на среща на 27-те държавни и правителствени ръководители от ЕС в Братислава и е в резултат на постоянните контакти на ЕК с българските власти през последните месеци.

Димитрис Аврамопулос, комисар за миграцията и вътрешните работи, каза: “От самото начало Комисията подкрепя всички страни членки, за да се справят с бежанската криза и България не е изключение. Оценяваме високо усилията и ангажимента на българските власти в работата им по управление на външната граница на Европейския съюз. Бързото обработване на молбата на българските власти показва, че сме готови да отпуснем допълнителна помощ, когато тя е необходима, и че България, като външна граница, получава пълната ни подкрепа. Външната граница на една страна членка е външна граница на целия Европейски съюз.”

Средствата ще бъдат използвани, за да се подкрепи управлението на бежанските потоци, да се подобри капацитета на службите, които работят с бежанци и да се засилят наблюдението и контрола по границата.

Комисията ще продължи и с бързата оценка на получено от България допълнително заявление за спешна помощ в размер на още 52 милиона евро.

Европейската комисията и агенциите на Европейския съюз вече оказват финансова и оперативна помощ на България. Общо 173 служители по линия на Фронтекс са в България след искане за помощ от страна на българските власти, подадено в края на юли. Както председателят Жан-Клод Юнкер обяви в речта си за Състоянието на съюза на 14 септември, Комисията – заедно с Фронтекс и страните членки – работи да осигури поне 200 допълнителни граничари и най-малко 50 нови патрулни коли за охрана на границите от октомври.

До момента Комисията е одобрила 12 милиона евро спешна допълнителна помощ за България за справяне с бежанската криза. Те са насочени към осигуряване на подслон, храна и лекарства на пристигащите бежанци, както и екипировка на българските гранични полицаи. В допълнение страната има достъп до 91 милиона евро за миграция и опазване на външните граници на ЕС за периода 2014-2020.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development