Juvenes Translatores: наградата на ЕС за млад преводач от България отива в Ловеч за втори път

jt_winners_1920x1080

Ан-Никол Мартинчева е българският победител в тазгодишното 13-о издание на конкурса по превод Juvenes Translatores на Европейската комисия. За втори път от 2010 г. насам наградата отива в Профилирана езикова гимназия ,,Екзарх Йосиф I“ в Ловеч. Ученичка от същата гимназия — Антония Радославова — печели и едно от общо седемте специални отличия за български преводи с много високо качество.

Със своя превод от испански на български език Ан-Никол изпревари 79 свои връстници от общо 17 средни училища в България и стана един от 28-те победители — по един от всяка държава от Европейския съюз. Преводачите на Европейската комисия избраха победителите сред 3116 участници от цяла Европа, а темата тази година беше свързана с ролята на младежите в изграждането на бъдещето на Европа. 

През пролетта най-добрият млад преводач от всяка от държавите — членки на Съюза, ще пътува до Брюксел, за да получи наградата си и да се срещне със свои връстници, както и с професионални преводачи от Европейската комисия.

За първи път тази година конкурсът протече изцяло онлайн. Той се проведе на 21 ноември 2019 г. едновременно във всички 740 избрани училища — от финландския град Оулу до азорския остров Сао Жорж (Португалия).

Участниците можеха да изберат да превеждат между която и да е комбинация от два от официалните езици на ЕС. От 552 възможни езикови комбинации младите преводачи са използвали 150.

През 2019 г. в конкурса взеха участие над 3100 ученици от над 700 училища в целия ЕС. В България участваха 17 средни училища с общо 80 ученици, като право да участват имаха родените през 2002 г. Българските участници в конкурса използваха общо шест езикови комбинации за преводите си: от английски, френски, немски, италиански, испански или румънски към български език. Любопитен е и фактът, че от български език като оригинал има общо девет превода от участници в други държави: към английски, немски и гръцки език.

Имената заедно с преводите на победителите можете да видите на следния линк.

Контекст

Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия организира ежегодния конкурс Juvenes Translatores (от лат. — млади преводачи) от 2007 г. насам. С годините конкурсът се превърна в преживяване, променило живота на много от участниците и победителите. Някои решиха да изучават превод в университета, а други се присъединиха към преводаческата служба на Европейската комисия като стажанти или преводачи.

Целта на конкурса „Juvenes Translatores“ е да популяризира чуждоезиковото обучение в училищата и да запознае младите хора с работата на преводача. В конкурса могат да участват ученици на възраст 17 години. Той се провежда по едно и също време във всички избрани за участие средни училища в ЕС.

Многоезичието, а оттам и преводът, е неразделна част от европейския проект още от създаването на Европейските общности през 1957 г. То беше утвърдено още в първия регламент, приет през 1958 г. (Съвет на ЕИО: Регламент № 1) Оттогава броят на официалните езици нарасна от 4 на 24 успоредно с разширяването на ЕС.

За повече информация:

Конкурс за млади преводачи „Juvenes translatores“

Източник: https://ec.europa.eu/bulgaria/news

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development