Gallery

Европейски ден на езиците, 26/09/2013 г.

—————————————————————————————————————-

Обучения със студенти

—————————————————————————————————————-

Павел Фест – Фестивал на чушките, доматите и традиционните храни, с. Павел, 07/09/2013 г.

 

—————————————————————————————————————-

Регионален граждански форум , гр. Велико Търново, 29/05/2013г.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development