HOMO EUROPEANUS – Overcoming the Knowledge Deficit

Период на провеждане:

1 септември 2015 – 31 декември 2016

Партньорски организации:

Europe House Slavonski Brod, Хърватска
YouNet, Италия
Европейски информационен център, Велико Търново, България
Център за гражданско образование, Черна гора
Образователен център Kruševac, Сърбия
Asocijacija za napredok, edukacija i lobiranje, Скопие, Бивша югославска република Македония
Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej “Meritum”, Полша
EDUCIVIS, Словакия
Change it!, Чехска република
Inštitut za družboslovne in humanistične raziskave (IDH), Словения
Daugavpils Universitate, Латвия
Promocion Educativa Sociedad Cooperativa, Испания
Civic Initiatives – Citizens Association for Democracy and Civic, Сърбия
MHD UMKA Скопие, Бивша югославска република Македония

Цели:

Основните цели на проекта са да предостави повече информация за Европейския съюз в контекста на икономическата криза и на общото нарастване на анти-имигрантските нагласи и на ксенофобията – на всички граждани на страните членки и на страните – кандидатки, с оглед да се преодолее демократичния дефицит.

Дейности:

  1. Проучване – Резултатите от проведеното прочване вижте тук
  2. Граждански форуми
  • Младежкото предприемачество като възможно решение за преодоляване на младежката безработица – На 05.02.2016 г. във Велико Търново се проведе дискусия с младежи от цялата страна, на която бяха обсъдени спецификите и причините за младежката безработица в България и младежкото предприемачество като алтернативно решение на проблема.
  • Регионален младежки форум “Мечтая, планирам, действам, променям…света” – Специален гост на събитието беше ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България – г-н Огнян Златев, с когото участниците дискутираха значими европейски теми като бежанската криза, сигурността и отбраната на ЕС, както и въпроси, свързани с икономическата ситуация в Съюза. Ключова тема на разговор бяха и десетте приоритета на Комисията „Юнкер“.
  • “Съвременните предизвикателства пред ЕС” – На 30.03.2016г. се проведе публична лекция и дискусия на тема “Съвременните предизвикателства пред ЕС” с депутата от ЕП Светослав Малинов и студенти от ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”. В срещата участваха и младежи от клуб “Европа” към ЕИЦ.

3. Информационна кампания

  • Информационен ден за запознаване с правата ни (24.05.2016)
  • Публична лекция “Човешките права и хартата на основните права на Европейския съюз” (26.05.2016)

4. Подкасти

Актуални новини за проекта

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма

logo_europe_for_citizens

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development