Електронни книжки на ЕИЦ

Електронна информационна книжка 2020                       pdf_icon

 

Електронна информационна книжка 2019                        pdf_icon

 

Електронна информационна книжка 2018                        pdf_icon

 

Електронна информационна книжка 2017                          pdf_icon     

 

Електронна информационна книжка 2016                          pdf_icon

 

Електронна информационна книжка 2015                           pdf_icon

 

Електронна информационна книжка 2014                           pdf_icon

 

Електронна информационна книжка 2013                           pdf_icon

 

 

 

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development