Проект New JEDI: new Job Alliance in green Delivery

Erasmus+ 2021-1-IT01-KA220-VET-000028111

Период на провеждане:

февруари 2022 – февруари 2024

Партньори:

 • European Information Center (България),
 • Eurotraining (Гърция),
 • Genista (Малта),
 • Europiniu inovaciju centras (Литва),
 • EPM (Румъния),
 • Magenta (Испания)
 • Le Comptoir Des Colibris (Франция)

Цели:

Обща цел на проекта New Jedi е идентифицирането на нова професионална фигура, която да придобие уменията, изисквани от променящия се пазар на труда в сектора на доставките на храни, която да може да предоставя на компаниите консултантски и управленски услуги, с многосекторно ноу-хау в областта на икономиката, логистиката, храните и най-вече в областта на екологичната устойчивост. За да постигнем тази цел, предвиждаме редица специфични цели, които включват:

 • Събиране и разпространение на добри практики в сектора на доставките на храни, които ще бъдат функционални за насърчаване на екологичната устойчивост;
 • Разработване и прилагане на курс за професионално образование и обучение, свързан с експерта по доставка на храни;
 • създаване на мрежа от европейски заинтересовани страни за насърчаване на развитието и разпространението на новата професионална фигура;
 • Подобряване на пригодността за заетост на младите хора и на професионална квалификация чрез признаване на умения.

Основни дейности:

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development