Информация за медиите

Ако искате да получавате съобщения за новини и събития, свързани с Европейския съюз, дейността на ЕК в България и дейността на Европейски информационен център Европа Директно-Велико Търново, попълнете своята ел. поща в полето “Бюлетин”

Ежемесечно Европейски информационен център Европа Директно-Велико Търново публикува съобщения за медиите и допълнителни информационни материали към тях, които можете да намерите тук:

 • Януари 2018  pdf_icon
 • Февруари 2018 pdf_icon
 • Март 2018 pdf_icon
 • Април 2018 pdf_icon
 • Май 2018 pdf_icon
 • Юни 2018 pdf_icon
 • Юли 2018 pdf_icon
 • Август 2018 pdf_icon
 • Септември 2018 pdf_icon
 • Октомври 2018  pdf_icon
 • Ноември 2018  pdf_icon
 • Декември 2018  pdf_icon
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development