Информация за медиите

Ако искате да получавате съобщения за новини и събития, свързани с Европейския съюз, дейността на ЕК в България и дейността на Европейски информационен център Европа Директно-Велико Търново, попълнете своята ел. поща в полето “Бюлетин”

Ежемесечно Европейски информационен център Европа Директно-Велико Търново публикува съобщения за медиите и допълнителни информационни материали към тях, които можете да намерите в под-менютата.

 
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development