2015 в снимки

Откриване на лятна детска полицейска академия

Лятната детска полицейска академия бе открита във великотърновското село Шемшево. В рамките на академията децата ще учат за безопасността на движението, превантивни мерки за трафик на хора и употреба на наркотици, безопасно сърфиране в интернет и още много друга полезна информация.

Отново на училище

Участници от клуб "Европа" се включиха в тазгодишното издание на инициативата "Отново на училище" на Европейската комисия. Велико Търново бе посетено за инициативата и от госпожа Стефанова, работеща в Европейската комисия, както и от евродепутата Светослав Малинов.

Ден на Европа във Велико Търново, 2015

За поредна година Великотърновци отбелязаха Деня на Европа - 9 май, с парад на знамената на държавите членки на ЕС. За най-малките денят продължи с детски празник в парка, а младежите от клуб "Европа" поддържаха изнесен шанд с информационни материали за ЕС.

Ден на Европа в Разград, 2015

Близо 2000 европейски късметчета, усмихнати стикери и балони раздодаха днес - 9 май, доброволците от младежки екип „Лидер“ в град Разград за отбелязване Деня на Европа. Инициативата се реализира от Европейски информационен център – Европа Директно, Велико Търново и Регионална Библиотека „Проф. Боян Пенев”, гр. Разград и има за цел да запознае гражданите на града с историята, структурата и работата на Европейския съюз, като в същото време подобри тяхното настроение с позитивни мисли и вдъхновения. Към отбелязването на Деня на Европа се присъединиха и някои от най-големите кафенета в град Разград, които на 9 май сервираха топлите напитки на своите клиенти именно с Европейски късметчета.

Честване на 22 април – Ден на Земята във Великотърновска област

По повод Деня на Земята Европейски център подкрепи инициативата „Мисли зелено“ в ОУ „П.Р.Славейков“, с. Джулюница. Учениците получиха заслужени награди и образователни книжки за ЕС от Европейски информационен център – Велико Търново, както и повече информация за това как се отбелязва празника и на други места в Европа и защо е важно да бъдем ангажирани с темата за опазването на околната среда.

Ден за безопасен Интернет, 2015 година

Информационни срещи по темата за по-безопасен интернет и защита от кибрепрестъпления

Обучения със студентски клуб "Европа", 2015 г.

Клуб "Европа" е неформална група от студенти в редовна форма на обучение на Великотърновски университет. Основната цел на клуба е чрез серия от peer-to-peer обучения, участия в мероприятия и организиране на самостоятелни събития да развива знанията и уменията на студентите, както и да насърчава лидерския им потенциал.

Посещения на студенти в ЕИЦ

Информационни срещи със студенти: как да търсим европейска информация, кои са най-надеждните източници, как да търсим специфични документи?

Регионална научно-практическа конференция  „Младите хора в „Европа 2020“  21 – 22 март 2015, гр. Велико Търново

Регионалната конференция се изпълнява по проект №НПМ-158-П2/2014 „Мрежа на Европейски Младежки Антени „Европа 2020”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта на Република България, Национална програма за младежта 2011-2015, Подпрограма 2.

Социална кампания за Велико Търново от клуб „Европа“ - "Шкафъ" – 22.03.

Социалната кампания се изпълнява по проект №НПМ-158-П2/2014 „Мрежа на Европейски Младежки Антени „Европа 2020”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта на Република България, Национална програма за младежта 2011-2015, Подпрограма 2.

Социална кампания за Велико Търново от клуб „ООН“ - "Изкуството – начин да се изразиш" – 13.03.

Социалната кампания се изпълнява по проект №НПМ-158-П2/2014 „Мрежа на Европейски Младежки Антени „Европа 2020”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта на Република България, Национална програма за младежта 2011-2015, Подпрограма 2.

Социална кампания за Търговище - "ЕкоГерой " – 12-14.03.

Социалната кампания се изпълнява по проект №НПМ-158-П2/2014 „Мрежа на Европейски Младежки Антени „Европа 2020”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта на Република България, Национална програма за младежта 2011-2015, Подпрограма 2.

Социална кампания за Силистра - "Една по-цветна Силистра " - 17.03.

Социалната кампания се изпълнява по проект №НПМ-158-П2/2014 „Мрежа на Европейски Младежки Антени „Европа 2020”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта на Република България, Национална програма за младежта 2011-2015, Подпрограма 2.

Социална кампания за Шумен "Ние обичаме България" - 03.03

Социалната кампания се изпълнява по проект №НПМ-158-П2/2014 „Мрежа на Европейски Младежки Антени „Европа 2020”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта на Република България, Национална програма за младежта 2011-2015, Подпрограма 2.

Социална кампания на екип "Лидер" в Разград - "Моят живот е в твоите ръце" - 05.03.

Социалната кампания се изпълнява по проект №НПМ-158-П2/2014 „Мрежа на Европейски Младежки Антени „Европа 2020”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта на Република България, Национална програма за младежта 2011-2015, Подпрограма 2.

Двудневно интерактивно обучение по проект "Мрежа на Европейски младежки антени - "Европа 2020", гр. Силистра

Проект №НПМ-158-П2/2014 „Мрежа на Европейски Младежки Антени „Европа 2020” се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта на Република България, Национална програма за младежта 2011-2015, Подпрограма 2.

Двудневно интерактивно обучение по проект "Мрежа на Европейски младежки антени - "Европа 2020", гр. Шумен

Проект №НПМ-158-П2/2014 „Мрежа на Европейски Младежки Антени „Европа 2020” се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта на Република България, Национална програма за младежта 2011-2015, Подпрограма 2.

Двудневно интерактивно обучение по проект "Мрежа на Европейски младежки антени - "Европа 2020", гр. Търговище

Проект №НПМ-158-П2/2014 „Мрежа на Европейски Младежки Антени „Европа 2020” се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта на Република България, Национална програма за младежта 2011-2015, Подпрограма 2.

Двудневно интерактивно обучение по проект "Мрежа на Европейски младежки антени - "Европа 2020", гр. Разград

Проект №НПМ-158-П2/2014 „Мрежа на Европейски Младежки Антени „Европа 2020” се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта на Република България, Национална програма за младежта 2011-2015, Подпрограма 2.

Двудневно интерактивно обучение на младежи по проект "Мрежа на Европейски младежки антени - "Европа 2020", гр. Велико Търново

Проект №НПМ-158-П2/2014 „Мрежа на Европейски Младежки Антени „Европа 2020” се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта на Република България, Национална програма за младежта 2011-2015, Подпрограма 2.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development