Проект Active Citizens Towards Stronger European Union (Act Stronger)

Активни граждани за по-силен Европейски съюз (Действаме по-силно)

Продължителност : 1.11.2022 – 30.10.2024

Партньори

  • Водещ партньор – Испания – FUNDACION ALTIUS ESPANA (ALTIUS),
  • България – EUROPEAN INFORMATION CENTRE (EIC),
  • Гърция – ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIRIA AENAO (AENAO),
  • Германия – BIDA EV KULTUR UND BILDUNG (BIDA e.V.),
  • Италия – MINE VAGANTI NGO (MVNGO),
  • Литва – ASOCIACIJA TAVO EUROPA (TAVO EUROPA),
  • Кипър – POLITISTIKO IDRYMA 1948 (Foundation 1948),
  • Франция – TERA-MAISON DE L’EUROPE DE LA CHARENTE (TERA),

Европа се намира на кръстопът и трябва да реши как да се справи с предизвикателствата на днешния ден: въздействието на новите технологии върху обществото, равенството, изменението на климата, миграцията и сигурността, последиците от кризата COVID-19. Това са трудни времена, но Европа винаги е била в състояние да се адаптира.

Проектът “ACT Stronger” идва, за да подкрепи всички настоящи инициативи на ЕС, целящи да отговорят по-добре на променящата се действителност и да превърне предизвикателствата във възможности.

Нашата цел е да обобщим напредъка, постигнат в осемте държави членки (България, Германия, Гърция, Кипър, Франция, Италия, Литва, Испания) по Европейския план за действие за демокрация и резултатите от доклада за гражданството на ЕС до 2020 г., за да се анализират силните и слабите страни на местните/регионалните политики и да се разработи електронен документ “Гражданска Европа” с акцент върху възможностите за по-добро бъдеще на ЕС, предложени от граждани от 15 държави с различен профил, произход и възраст.

Предвид изборите за Европейски парламент през 2024 г. партньорите по проекта считат за необходимо да предоставят на членовете на ЕП препоръките, отправени от гражданите, относно техните алтернативни виждания за бъдещето на Европа. Политиците трябва да се вслушат в гласа на хората и да покажат, че опасенията на гражданите са взети предвид в следващата стратегическа програма.

Проектът ще включи пряко 800 граждани във форуми, дебати и действия за солидарност относно предизвикателствата пред ЕС, като третира конкретна тема във всяка страна партньор: парламентарни избори през 2024 г. в България, миграция и сигурност в Кипър, електронна демокрация във Франция, приобщаване на младите и възрастните хора в Германия, изменение на климата в Гърция, кризата COVID-19 в Италия, равенство в Испания, дезинформация и медийна грамотност в Литва.

Приблизително 8000 граждани ще бъдат достигнати непряко чрез социалните медии и кампаниите за повишаване на осведомеността по проекта, видеоконкурс #ActStronger в YouTube, местни изложби и улични събития, за да се ангажират хората с идеята на ЕС и да им се даде възможност да преодолеят вътрешните различия и да останат единни, за да се справят с изпитанията на нашето време.

Дейности по проекта

8 международни срещи при домакинството на всеки партньор

1 онлайн среща

Международна среща Велико Търново – 26-28 октомври 2023г.

Флаер на проекта

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development