Информация за медиите 2020

Ако искате да получавате съобщения за новини и събития, свързани с Европейския съюз, дейността на ЕК в България и дейността на Европейски информационен център Европа Директно-Велико Търново, попълнете своята ел. поща в полето “Бюлетин”

Ежемесечно Европейски информационен център Европа Директно-Велико Търново публикува съобщения за медиите и допълнителни информационни материали към тях, които можете да намерите тук:

 • Важни годишнини за Европа през 2020 pdf_icon
 • Януари 2020 pdf_icon
 • Февруари 2020 pdf_icon
 • Март 2020 pdf_icon
 • Април 2020 pdf_icon
 • Май 2020 pdf_icon
 • Юни 2020 pdf_icon
 • Юли 2020 pdf_icon
 • Август 2020 pdf_icon 
 • Септември 2020 pdf_icon
 • Октомври 2020  pdf_icon
 • Ноември 2020  pdf_icon
 • Декември 2020  pdf_icon
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development