Информация за медиите 2019

Архив на съобщения за медиите и допълнителни информационни материали 2019:

 • Януари 2019 pdf_icon
 • Февруари 2019 pdf_icon
 • Март 2019 pdf_icon
 • Април 2019 pdf_icon
 • Май 2019 pdf_icon
 • Юни 2019 pdf_icon
 • Юли 2019 pdf_icon
 • Август 2019 pdf_icon
 • Септември 2019 pdf_icon
 • Октомври 2019 pdf_icon
 • Ноември 2019 pdf_icon
 • Декември 2019 pdf_icon
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development