Проект Winning the Game (WTG!)

Период на провеждане:

1 май 2016 – 30 ноември 2016

Партньорски организации:

 • Europe House Slavonski Brod, Croatia
 • Change it!, Czech Republic
 • European Information Centre Veliko Tarnovo, Bulgaria
 • MHD UMKA Skopje, Former Yugoslav Republic of Macedonia
 • Konya Metropolitan Municipality Kilicarslan Youth Center, Turkey
 • Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej “Meritum” – Poland
 • Promocion Educativa, Spain
 • EDUCIVIS, Slovakia
 • Centar za edukaciju mladih, Bosnia and Herzegovina

Цели:

 • Да се увеличи мобилността на 90 младежи в неравностойно положение в рамките на една предварителна среща и 2 младежки обмена;
 • Да събере 45 дългосрочно безработни младежи (повече от 6 месеца, на възраст 18-25)  за първа обмяна на информация за “социалното предприемачество във всяка страна партньор”;
 • Да позволи на участниците в първия обмен да организират заедно с партньорските организации инициативи за 50 младежи (на възраст 13-30 години) по време на преходен период по темата “социално предприемачество”;
 • Да събере 45 младежи с по-ниски възможност на възраст 14-22 заедно в рамките на втория обмен за споделяне на най-добрите практики по отношение на социалното предприемачество и стимулиране на предприемаческия живот;
 • Да се създадат и разпространят 15 видео уроци за това как социалното предприемачество и инициативност може да бъде стимулирани при младежи, идващи от селските райони;
 • Да се създаде и разпространи брошура до 400 външни организации със съвети и трикове за дългосрочно безработни младежи, идващи от селските райони за това как да станат по-предприемчиви;
 • Основният елемент на всяка от дейностите е предприемаческия живот. Човек може да се научи на предприемачество само чрез практика, затова проектът ще включва ролеви игри, казуси, изследвания и проучвания в общността, симулационни игри, решаване на проблеми и медийни назначения ( видео уроци).

Дейности:

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма

 erasmus

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development