МАРТ 2018

15 март 2018 – Разград – Русенски университет, филиал Разград, библиотека

                   Семинар „Качество на стоките и правото на информация“

16 март 2018 – Велико Търново – ВТУ, Корпус 5, зала 510

                   Информационна среща и дискусия „Европейско трудово право. Европейски политики на заетост, растеж и развитие“

17 март 2018 – Разград – Регионална библиотека

                   Маратон на четенето – Четем европейски автори

22 март 2018 – Велико Търново – празнична програма на града – можете да намерите тук

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development