2013 в снимки

Павел Фест

Павел Фест - Фестивал на чушките, доматите и традиционните храни, с. Павел, 07/09/2013 г.

Европейски ден на езиците

Европейски ден на езиците, 2013 г.

Междуобластна мрежова кампания на центровете "Европа Директно"

Междуобластна мрежова кампания на центровете \"Европа Директно\" - Сливен, Шумен и Велико Търново - Регионален граждански форум \"Българската национална идентичност в общото европейско семейство\", 29.05.2013., Читалище \"Надежда\", гр. Велико Търново

15 Години Европейски информационен център - Велико Търново

15 Години Европейски информационен център - Велико Търново

Обучения на студенти

През годината бе проведена серия обучения със студенти на разнообразна тематика.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development