Речници за понятията, свързани с ЕС

• Всички понятия, свързани с евроинтеграцията на български език
• Речник на понятията, свързани с ЕС на 33 езика, вкл. български
• Он-лайн речник за превод на термини, свързани с евроинтеграцията. 18 езика, вкл. български Поддържа се с помощта на техническите служби на националните парламенти
• Речник на европейски термини, поддържан от преводаческата служба на ЕС. На 11 от официалните езици на ЕС
• Английски енциклопедичен речник за ЕС
• Всички понятия, свързани с еврото. (Само на английски език)
• Това е интернет речник с кратки обяснения на повечето термини, използвани при дебатите за Европейския съюз. Тук можете да откриете и много полезни връзки
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development