ПРОЕКТ „ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ ЕВРОПА…”

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Юни 2009 – Юни 2010

ЦЕЛИ

Проектът има за цел създаването на уникална образователна игра. Тази игра има за цел да ви накара да разкажете една история, вдъхновена от картите, които сте изтеглили, една история, за която не знаете абсолютно нищо преди да започнете играта… Със семейството, с приятели, в училище или през някоя безсънна нощ, има хиляди подходящи моменти за засилване на социално-културните връзки и тези между поколенията. Играта на карти « Имало едно време Европа… », създадена в международен контекст, е оригинален инструмент, предлагащ допълнително възможността за провеждане на една педагогическа дейност по темата за създаването на Европа.

ПАРТНЬОРИ

•  Idees Nouvelles Europe, Франция;

•  Progesti@, Испания

•  Европейски информационен център – Велико Търново, България

•  Federation Europeenne des Ecoles, Франция

ЗА ПРОЕКТА

« Имало едно време Европа » е един образователен проект за повишаване чувствителността по отношение идентичността и европейското гражданство на младите, въз основа на създаването на транснационална игра на карти, тестването й от 150 играчи в рамките на местни инициациви, и нейното разпространение сред европейски организации с цел употребата й във формална и неформална рамка. Става дума също така за един проект на комуникация към широката публика по темата за активното европейско гражданство.

Разгледай брошурата на проекта

 

ИГРАЙТЕ И ВИЕ!

Създаването на игра за приказки в ежедневието и в рамките на европейските младежки обмени, смъкване на макета от празни карти от интернет сайта на проекта и след това създаването на игра и оцветяване (за най-малките), употребата на играта за обучение на аниматори и обучители – тестето предоставя редица педагогически възможности. Разказът може лесно да послужи за драматургични игри, като е възможно да се запише разказът на групата и/или да се постави като пиеса, да се преобразува устната игра в литературно упражнение чрез записването на историите (кръжок по писане) или чрез художествено упражнение чрез илюстроване под формата на комикс на историята например. За да научите повече за самата игра разгледайте прикачените по-долу файлове или се свържете с нас.

От тук можете да изтеглите и разпечатате всички елементи на играта. Разпечатайте и се забавлявате!

– Карти за игра

– Правила на играта

– Таблица за оценка

Ако желаете да получите тестето за игра, заповядайте в офиса ни на бул.”България”№24. Играта се разпространява безплатно!

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development