ПРОЕКТ „ЗНАЕ ЛИ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ”

Проект „ЗНАЕ ЛИ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ” , в който ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР е партньор, е спечелен от UNIEDA – Italian Union of Adult Education по Програма UE – DG EACEA ( Education , Audiovisual and Culture , Executive Agency ) – Lifelong Learning Programme : Grundtvig Multilateral Project .

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Октомври 2008 – Септември 2009

ПАРТНЬОРИ

CARITAS AMBROSIANA, Италия

ECOSE, Гърция

PROMOCION EDUCATIVA SOCIEDAD COOPERATIVA, Испания

SERUS, Швеция

POLISH ROBERT SCHUMAN FOUNDATION , Полша

•  Европейски информационен център – Велико Търново, България

  ЦЕЛИ

Проектът Знае ли Европейският съюз?, както много други проекти в рамките на програма ”Европа за гражданите”, беше разглеждан като мост, който да приведе европейските институции и политики в близост до общността. Основна цел на проекта бе да се окуражи диалога между европейските граждани и институциите на ЕС, информирайки гражданите за политиките на ЕС и тяхното влияние, и осигурявайки възможност и гаранция вижданията и мненията на гражданите да достигнат до институциите на ЕС. Проектът включи 529 граждани от 5 европейски страни, живеещи в различни географски и социални условия (от градски и селски райони), работещи в различни сфери (правна област, обучителна дейност, социални кооперативи, местни власти, фондации), имащи различни възможности да използват нови технологии (младежи и възрастни хора), включени в различна степен в местния политически живот (Граждански комитет) или в организации от гражданското общество (като доброволци, граждански услуги, социални работници). Те участваха активно в срещите и трениро? ?ъчните сесии върху проблеми, свързани с ЕС: Лисабонският договор, процесът на вземане на решения, механизми за участие, които да направят гласът на гражданинът чут на европейско ниво; степента, в която ежедневието на хората е повлияно от ЕС, програмите за мобилност и прочие, в една свободна дискусия между граждани, експерти и правещи политика на различни нива. Основното знание за Европа беше начална стъпка за последваща активна позиция. Гражданите, групирани в панели, бяха поканени да се изкажат по проблемите, които ги касаят и по които желаят Европа да се намеси. Избраните теми варираха между активно гражданство, активен пазар на труда, пазар на труда и предприемачество, липсата или неадекватната информация за Европа, образователната система и мобилността на младите хора, околна среда и др. Резултатът бе списък с препоръки, които са адресирани предимно, но не само до институциите на ЕС, но също така пряко се отнасят и до националните парламенти, до средствата за комуникация, до образователната система и до гражданското общество.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

1. Международна откриваща конференция в Милано на 31 март 2009 ‘Ролята на институциите и гражданите за по-демократична Европа. Към нов Договор’

2. Национални панели

Избор на участниците в панелите, срещите и тренировъчните сесии, подготовка на препоръките

3. Дейности по разпространение

– Международна заключителна конференция в Милано на 6 ноември 2009 ‘Повече или по-малко Европа? Какво желаят европейските граждани’ с представяне на предложенията и дискусиите за акуратен избор на препоръките с представители на европейските институции и на местната власт.

– Заключителна публикация на английски език и на езиците на партньорите в проекта

– СД -ром съдържащ електронната версия на заключителната публикация и тренировъчните и анимационните материали, произведени и използвани от партньорите.

РАЗГЛЕДАЙТЕ :

1. Заключителна публикация на английски език и на езиците на партньорите в проекта

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development