Покана по Проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“

Logo EU                          Logo-BgGov

Проект„Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“, №16.4.2.054, e-MS  № ROBG-131


 

Европейски информационен център кани всички търсещи работа на Международна трудова борса и кариерно развитие „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход на мобилността на работната сила в трансграничния регион Румъния – България“ на 18 (сряда) и 19 октомври 2017г. (четвъртък) от 10.00ч. до 16.00ч., в Корпус № 5 – Библиотечно-информационен център (БИЦ) на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ (гр. В.Търново, пл. Център №2). В събитието участие ще вземат участие над 40 фирми от България и Румъния, които предлагат постоянна и временна трудова заетост, стажантски програми.

По време на трудовата борса в залата на Библиотечно-информационен център (БИЦ) на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ (гр. В.Търново, пл. Център №2) ще имате възможност за пряка среща с работодатели, ще можете да питате и да узнаете за възможностите за работа в района на река Дунав, ще срещнете нови трудови възможности!

Заповядайте!

18 октомври 2017 – 10.00 до 16.00

19 октомври 2017 – 10.00 до 16.00

Великотърновски университет, ПЕТИ корпус, площад Център – 2, Библиотечно-информационния център

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма

Logo Interreg_bg

www.interregrobg.eu

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development