Archive for the ‘Проектни новини’ Category

Покана по Проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“

Logo EU                          Logo-BgGov

Проект„Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“, №16.4.2.054, e-MS  № ROBG-131


 

Европейски информационен център кани всички търсещи работа на Международна трудова борса и кариерно развитие „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход на мобилността на работната сила в трансграничния регион Румъния – България“ на 18 (сряда) и 19 октомври 2017г. (четвъртък) от 10.00ч. до 16.00ч., в Корпус № 5 – Библиотечно-информационен център (БИЦ) на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ (гр. В.Търново, пл. Център №2). В събитието участие ще вземат участие над 40 фирми от България и Румъния, които предлагат постоянна и временна трудова заетост, стажантски програми.

По време на трудовата борса в залата на Библиотечно-информационен център (БИЦ) на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ (гр. В.Търново, пл. Център №2) ще имате възможност за пряка среща с работодатели, ще можете да питате и да узнаете за възможностите за работа в района на река Дунав, ще срещнете нови трудови възможности!

Заповядайте!

18 октомври 2017 – 10.00 до 16.00

19 октомври 2017 – 10.00 до 16.00

Великотърновски университет, ПЕТИ корпус, площад Център – 2, Библиотечно-информационния център

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма

Logo Interreg_bg

www.interregrobg.eu

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.

Публична покана по Проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“

Logo EU                          Logo-BgGov

Проект„Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“, №16.4.2.054, e-MS  № ROBG-131


Предмет на процедурата:”Предоставяне на услуги за предоставяне на професионална информация, консултиране и трудово посредничество на младежи от професионални училища (административни области Велико Търново и Русе)”, по проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“, № 16.4.2.054

Документи

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма

Logo Interreg_bg

www.interregrobg.eu

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.

Новина по Проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“

Logo EU                          Logo-BgGov

Проект„Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“, №16.4.2.054, e-MS  № ROBG-131


 

ЕИЦ подписа договор с  “Паус” ООД   за печатни услуги на промоционални материали в рамките на проект  „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“, № 16.4.2.054, еMS код ROBG-131, изпълняванпо Програма „Интеррег V-A Румъния – България“ и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие” и от националните бюджети на Република Румъния и Република България на стойност 7 348,00 лв без ДДС и съответно 8 817,60 лв с ДДС на основата на покана за набиране на ценови предложения, активна от 22.06.2017г. с предмет на поканата „Печатни услуги на промоционални материали в рамките на проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход на мобилността на работната сила в трансграничния регион Румъния – България“, код 16.4.2.054, еMS ROBG-131.“

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма

Logo Interreg_bg

www.interregrobg.eu

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.

Новина по Проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“

Logo EU                          Logo-BgGov

Проект„Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“, №16.4.2.054, e-MS  № ROBG-131


 

ЕИЦ подписа договор с  Арена медия ЕООД- Русе   за Извършване на услуги за медийна кампания по  проект  „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“, № 16.4.2.054, еMS код ROBG-131, изпълняванпо Програма „Интеррег V-A Румъния – България“ и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие” и от националните бюджети на Република Румъния и Република България на стойност 15 000,00 лв без ДДС и съответно 18 000 лв с ДДС на основата на покана за набиране на ценови предложения, активна от 22.06.2017г. с предмет на поканата ” Извършване на услуги за медийна кампания “по проект ” Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България”, проект № 16.4.2.054, ROBG-131

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма

Logo Interreg_bg

www.interregrobg.eu

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.

Новина по Проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“

Logo EU                          Logo-BgGov

Проект„Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“, №16.4.2.054, e-MS  № ROBG-131


 

ЕИЦ подписа договор с Фондация “Международна социална служба – България” за наемане на лек автомобил по  проект  „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“, № 16.4.2.054, еMS код ROBG-131, изпълняванпо Програма „Интеррег V-A Румъния – България“ и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие” и от националните бюджети на Република Румъния и Република България на стойност 4368 лв без ДДС и съответно 5241,60 лв с ДДС на основата на покана за набиране на ценови предложения, активна от 22.06.2017г. с предмет на поканата „Наемане на лек автомобил“ по проект ” Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България”, проект № 16.4.2.054, ROBG-131

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма

Logo Interreg_bg

www.interregrobg.eu

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.

Новина по Проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“

Logo EU                          Logo-BgGov

Проект„Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“, №16.4.2.054, e-MS  № ROBG-131


 

ЕИЦ подписа договор с  Консорциум “Хит Консултинг – 2017” ДЗЗД  за предоставяне на услуги по организиране, логистика и провеждане на събития по  проект  „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“, № 16.4.2.054, еMS код ROBG-131, изпълняванпо Програма „Интеррег V-A Румъния – България“ и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие” и от националните бюджети на Република Румъния и Република България на стойност 45 315,88 лв без ДДС на основата на покана за набиране на ценови предложения, активна от 27.06.2017г. с предмет на поканата „Предоставяне на услуги по организиране, логистика и провеждане на събития” по проект “Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България”, проект № 16.4.2.054, ROBG-131

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма

Logo Interreg_bg

www.interregrobg.eu

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.

Публична покана по Проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“

Logo EU                          Logo-BgGov

Проект„Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“, №16.4.2.054, e-MS  № ROBG-131


Предмет на процедурата:„Предоставяне на услуги по организиране, логистика и провеждане на събития”, по проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“, № 16.4.2.054

Документи

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма

Logo Interreg_bg

www.interregrobg.eu

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.

Съобщение за прекратяване на публична покана по Проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“

Logo EU                          Logo-BgGov

Проект„Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“, №16.4.2.054, e-MS  № ROBG-131


Процедура с предмет„Предоставяне на услуги по организиране, логистика и провеждане на събития”, по проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“, № 16.4.2.054 се прекратява. 

Заповед за прекратяване

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма

Logo Interreg_bg

www.interregrobg.eu

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.

Публична покана по Проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“

Logo EU                          Logo-BgGov

Проект„Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“, №16.4.2.054, e-MS  № ROBG-131


Предмет на процедурата:„Предоставяне на услуги по организиране, логистика и провеждане на събития”, по проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“, № 16.4.2.054

Документи

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма

Logo Interreg_bg

www.interregrobg.eu

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.

Съобщение за набиране на ценови предложения по Проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“

Logo EU                          Logo-BgGov

Проект„Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България“, №16.4.2.054, e-MS  № ROBG-131


Предмет “Извършване на услуги за медийна кампания в рамките на проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход на мобилността на работната сила в трансграничния регион Румъния – България“ съгласно комуникационния план на проекта.” Краен срок за подаване на ценовите предложения: 30 Юни 2017г., 17 часа

 Съобщение за набиране на ценови предложения

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма

Logo Interreg_bg

www.interregrobg.eu

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development