#ДасигражданинЕСуперяко или как да бъдем активни граждани в България

Европейската комисия в България стартира кампанията #ДасигражданинЕСуперяко в подкрепа на гражданското образование и активното гражданство у нас.  

Дата: 01/12/2020 – 18:00 – 01/03/2021 – 00:00

От септември 2020 г. учениците в 11. клас за първи път изучават Гражданско образование в училище. С новия предмет в учебната програма най-после навлизат теми като демокрация, гражданство и идентичност, медийна грамотност, права и задължения на гражданите – все въпроси от ключово значение за едно активно и солидарно общество.  В същото време, въвеждането на нов предмет в училище е предизвикателство, както за учениците, така и за учителите.

Европейската комисия в България, образователният портал Уча.се и Софийска платформа създадоха 36 видео урока, изцяло съобразени с учебната програма по Гражданско образование. Основната цел на уроците е да повишат интереса към предмета и да дадат възможност на младите хора да развият знанията си по интерактивен и интересен за тях начин. Достъпът до видеата  е напълно безплатен – за учениците и всички граждани, които проявяват интерес към темата. Освен интерактивните видео уроци, в рамките на инициативата е разработено и помагало за учители с идеи за различни дискусии, упражнения и дейности в час.

За да популяризира проекта, Европейската комисия в България стартира онлайн кампанията #ДасигражданинЕСуперяко. Освен да достигне до ученици и учители в цяла страна, целта на кампанията е да ангажира колкото се може повече хора с темата за гражданското образование и активното гражданство. Бъдещето на демокрацията зависи от младите хора, но и от всеки един от нас, затова е от ключово значение да познаваме основните демократични ценности и обществените процеси, да бъдем активни граждани и да работим за положителна промяна и едно по-добро бъдеще в България.

Ето и какво точно ще учат единайсетокласниците по гражданско образование тази година. Учебната програмата и видео уроците са съобразени с учебния план за 11. клас и са разпределени в три раздела: 

Раздел 1: Граждани, политика и демокрация

Първият раздел дава отговор на въпроса защо гражданското образование е важно и разяснява основните понятия за гражданство и гражданско общество. Уроците са посветени на теми  като свобода и достойнство, държава, власт, закони, медии, демокрация, гражданско участие. Те представят и основните начини за участие на гражданите в обществения живот – критично мислене и информиране, гласуване, изграждане на компетентности и вземане на решения – все начини за промяна към по-добро в училище и извън него. 

Раздел 2: Граждани, права и отговорности

Вторият раздел се фокусира върху  темите за основните демократични ценности, правата на човека и правата на детето. Въвеждат се нови форми на гражданско участие – създаване на неправителствени организации, изразяване на несъгласие и протести. 

Раздел 3: Идентичности и различия в обществото 

Третият раздел въвежда темата за идентичността на национално и европейско ниво, говори за „другия” в обществото, разглежда понятия като толерантност и уважение. Запознава младите хора в по-голяма степен с Европейския съюз и плюсовете на принадлежността към една силна международна общност. 

Информационната кампания #ДасигражданинЕСуперяко се провежда между ноември 2020 г. и февруари 2021 г.  Всички видеа могат да бъдат гледани напълно безплатно след регистрация на портала Уча.се.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development