Archive for the ‘ЕИЦ-Европа директно’ Category

Електронен бюлетин – Септември 2013

Bulletin EIC3 copy

Разгледайте нашия електронен бюлетин за месец Септември, 2013

Европейски информационен център се включи в проект “Студентски практики” на МОН

MON_praktiki_banner copy

От 23.09 до 20.10.2013 г. студенти ще имат възможността да кандидатстват за обявените позиции в Европейски информационен център в рамките на проект “Студентски практики”, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Кандидатстването се извършва онлайн. Чрез платформата на проекта, студентите могат да подадат своите документи за стаж.

Проект “Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Практическо обучение трябва да проведат над 60 000 студенти. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“). В бюджета на проекта са предвидени и средства за възнаграждение на академични наставници от висшите училища и ментори от страна на работодателя. Бюджетът на проект “Студентски практики” е 56 000 000 лева.

За повече информация: http://praktiki.mon.bg/sp/

Европейска седмица на мобилността – 16-22 септември, 2013 г.

European mobility week copy

„Тази година темата на седмицата на мобилността е „Чист въздух – ти си на ход!“. През 2013 г. ще наблегнем върху въздействието на транспорта и нашия всекидневен избор върху качеството на въздуха, който дишаме и нашето здраве. Чрез повишаване на осведомеността и предлагайки алтернативни възможности за избор на транспорт, градовете биха могли да се превърнат в привлекателни места за живеене. Те могат значително да допринесат за защитата на здравето ни и за насърчаването на по- устойчиво бъдеще за всички нас, защото когато говорим за чист въздух – ние сме на ход!“

Янез Поточник, Комисар по околната среда

Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) е годишна кампания за устойчива градска мобилност, организирана от Европейския организационен секретариат с политическата и финансовата подкрепа на ГД „Околна среда“ и ГД „Транспорт“ на Европейската комисия.
Целта на кампанията, която продължава от 16 до 22 септември всяка година, е да окуражи европейските местни власти да въведат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да се поканят всички граждани да се възползват от всички алтернативи на автомобила. Кулминацията на тази седмица е събитието „Град без коли!“, в което всички участващи градове определят няколко района, предназначени само за пешеходци, колоездачи и публичния транспорт за целия ден.
От въвеждането й през 2002 г., въздействието на ЕСМ постепенно расте, както в Европа, така и по целия свят. През 2012 г. 2158 града от 39 страни официално се регистрираха за участие в кампанията.
Общо 7717 постоянни мерки са били въведени, сред които най-много мерки фокусирани върху инфраструктура за колоездене и пешеходство, намаляване на трафика, подобряване достъпа до транспорт и повишаване осведомеността относно устойчивото поведение на пътуване.

Как може да участва местната власт?

Да се попълни регистрационната форма на адрес http://www.mobilityweek.eu/registration/

  • Да се подпише Хартата на ЕМС.

Какво трябва да направите:

  •  Да организирате седмица с дейности на тема „Чист въздух – ти си на ход!“
  • Да изпълнените поне една нова постоянна мярка, която да допринесе за модалния трансфер от лични автомобили към безопасни за околната среда други видове транспорт.
  • Да организирате събитието „В града без моята кола!“, т.е. да определите една или няколко зони само за пешеходци, колоездачи и публичния транспорт за поне един ден. Това събитие по възможност да се проведе на 22 септември 2012 г.

Полезни публикации в помощ на организацията на ЕСМ са предоставени на интернет страницата на ЕСМ: www.mobilityweek.eu  

Електронен бюлетин – Август 2013

Bulletin EIC3 copy

Разгледайте нашия електронен бюлетин за месец Август, 2013

 

Електронен бюлетин – Юли 2013

Bulletin EIC3 copy

Разгледайте нашия електронен бюлетин за месец Юли, 2013

Електронен бюлетин – Юни 2013

Bulletin EIC3 copy

Разгледайте нашия електронен бюлетин за месец Юни, 2013

Електронен бюлетин – Май 2013

Bulletin EIC3 copy

Разгледайте нашия електронен бюлетин за месец Май, 2013

Електронен бюлетин – Април 2013

Bulletin EIC3 copy

Разгледайте нашия електронен бюлетин за месец Април, 2013

Електронен бюлетин – Март 2013

Bulletin EIC3 copy

Разгледайте електронен бюлетин Март 2013

Електронен бюлетин – Февруари 2013

Bulletin EIC3 copy

Разгледайте бюлетин Февруари_2013

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development