Покана за участие в безплатно онлайн обучение “Младежка Е-Европа”

Сдружение “Европейски информационен център” кани младежи на възраст 15-29 години от цялата страна да се включат в онлайн обучение „Младежка Е-Европа”, което ще се състои в периода  1 декември – 20 декември  2016г.

Курсът включва модули, ориентирани към усвояването на знания за европейски институции, политики, права на младите хора, борба с дискриминацията и приоритети на Европейски съюз за 2016 година. Участниците в курса ще задълбочат своите знания  за Европейския съюз.

Обучението ще се проведе изцяло онлайн в специализирана платформа за дистанционно обучение, която позволява обучаемите да работят индивидуално по учебния материал във време удобно за тях.

Курсът е разработен от експерти в областта на неформалното обучение на база личния си опит при преподаването на европейска интеграция и организирането на доброволчески акции за разрешаване на местни проблеми.

Обучението приключва със електронен Сертификат.

Включването в обучението се реализира чрез попълването на Формуляр за включване  При успешна регистрация ще получите съобщение на електронната си поща. 

Краен срок за попълване на формуляра: 27 ноември 2016 г..

Обучението е напълно безплатно!

Обучението се реализира от Европейски информационен център- Европа Директно, гр. Велико Търново.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development