2008 – Европейската година на междукултурния диалог

 

Европейската година на междукултурния диалог бе лансирана на 8 януари в словенската столица Любляна. Целта на инициативата е да спомогне за засилването на разбирателството между културите и да даде възможност на европейските граждани да живеят хармонично във все по-богатата и по-сложна културна среда.
Светът, в който живеем, представлява богата мозайка от езици, религии, начини на мислене… Хармоничното съществуване на цивилизацията ни отрежда изключително важно място на диалога между различните култури. През 2008-ма година, която бе обявена за Европейска година на междукултурния диалог, Европейските институции, правителствата на държавите членки, различни организации, сдружения и др. ще се стремят да привлекат вниманието върху необходимостта от разбирателство между народите. Тук ще намерите информация за това какво се прави на различни места в Европа през годината, за да се постигне тази цел.
повече тук

 

Вижте още:

Европейска година на междукултурния диалог-уебсайт ЕС

Европейска година на междукултурния диалог в България

Европейска година на междукултурния диалог – Europe Direct Велико Търново

Европейската година на междукултурния диалог в Европейския парламент

Европейска година на междукултурния диалог в Европейската комисия

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development