ПРОЕКТ „ЕВРОПЕЙСКИ ПАМЕТИ”

142129- LLP -2008- IT – GRUNDTVIG – GMP

www.europeanmemories.eu

Проект „ЕВРОПЕЙСКИ ПАМЕТИ” , в който ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР е партньор, е спечелен от UNIEDA – Italian Union of Adult Education по Програма UE – DG EACEA ( Education , Audiovisual and Culture , Executive Agency ) – Lifelong Learning Programme : Grundtvig Multilateral Project .

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Октомври 2008 – Септември 2010

ПАРТНЬОРИ

UNIEDA – Italian Union of Adult Education ;

ADN – National Archive of Diaries of Pieve Santo Stefano – Италия;

Европейски информационен център – Велико Търново, България

VIDA – Associacao Valorizacao Intergeracional e Desenvolvimento Activo – Lourusa – Португалия;

DPU – Danmarks P?dagogisk Universitetsskole, Aarhus Universitet – Дания;

FDC – Fundacio Privada Desenvolupament Comunitari – Испания;

Sozial Label – Sozial.label e.v. – Германия.

  ЦЕЛИ

•  Да се създаде постоянен инструмент, Европейски памети , под формата на дигитален архив от истории на европейски граждани на различни дигитални езици (текст, снимки, аудио и в идео формат) и на основните европейски езици.

•  Да се организират дейности, свързани с образованието за възрастни, на основата на разказване на житейски истории, като по този начин се промотират социални и граждански компетенции. Посредством консолидация, разширяване и квалифициране на мрежа от институции и доброволци в сферата на автобиографията, паметта, социалната дейност и в преподаването на езици и преводи, да се реализира интердисциплинарен обмен на произвеждане и валоризация на автобиографични и житейски истории.

•  Да се съдадат продукти и дейности за тяхното разпространение (Европейски фестивал за автобиографи чни памети и финална публикаци я ).

РЕЗУЛТАТИ

  1. Експериментална социална мрежа от “ Storytelling Groups ”.
  2. Други дейности и продукти :
  • Европейско състезание “Да разказваме Европа”.
  • Срещи за разпространение, проведени от разказвачите.
  • Европейски автобиографичен фестивал.
  • Финална публикация.
  • Обучителни сесии за развитие на техники, които да бъдат използвани по време на социални дейности, които използват истории от дигиталния архив.

Разгледайте :

1. АНКЕТНА КАРТА ЗА ИНСТИТУЦИИ, РАБОТЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ПАМЕТИТЕ В ЕВРОПА

2. ПОКАНА ЗА КОНКУРСА “ДА РАЗКАЗВАМЕ ЕВРОПА”

3. “ДА РАЗКАЗВАМЕ ЕВРОПА” (електронна брошура)

4. БЛАНКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

5. ТВОРБИ, КЛАСИРАНИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ЕТАП ОТ КОНКУРСА “ДА РАЗКАЗВАМЕ ЕВРОПА”

6. ФИНАЛНА ПУБЛИКАЦИЯ /художествен проект/

7. АТЕЛИЕ “ЖИВА ПАМЕТ В ЕВРОПА” (електронна брошура)

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ПРЕС-БЮЛЕТИН НА ПРОЕКТА

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development