Европол: борба с престъпността и тероризма в Европа

В светлината на атаките в Париж, членовете на Европейския парламент гласуват да направят Европол, европейската полицейска служба, по-ефективна, като с това насърчават страните членки да предоставят пълно сътрудничество.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development