Дебат на членове на Младежки екип Европа с представители на академичната общност във Велико Търново

Младежки екип Европа / Team Europe Junior Bulgaria към Представителството на Европейската комисия в България стартира серия от дебати с представители на академичните общности в страната. Първата среща се проведе на 18 април във Велико Търново.

Освен членове на Екипa участваха студенти и преподаватели от Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, които дебатираха върху 10-те приоритета на Комисията “Юнкер”. Основните дискусии бяха насочени върху приоритетите “Цифров единен пазар”, “Свободна търговия между Европейския съюз и САЩ” и “Правосъдие и основни права”. Обсъдиха се важни и актуални теми като бежанската криза, защитата на личните данни и перспективите от сключването на Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции.

Поредицата от дебати има за цел да провокира интереса и да се повиши осведомеността по отношение на 10-те приоритета на Комисията “Юнкер”, които представляват програма на Европейския съюз за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна.

Събитието се осъществи със съдействието на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Представителството на Европейската комисия в България и Европейски информационен и документационен център “Европа Директно” – Велико Търново.

Студентски дебати ще се организират и в други градове от страната. Повече информация можете да намерите на страницата на Младежки екип Европа в социалните медии.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development