Posts Tagged ‘Youth in Action’

СТУДЕНТИ ОТ КЛУБ „ЕВРОПА“ УЧАСТВАТ В МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ

Студенти от клуб „Европа“ към Европейски център „Европа Директно“ – Велико Търново участваха в заключителната среща на международния младежки проект „Корени и криле II“, част от програма „Младежта в действие“. Проектът има за цел да повиши активното участие на младите хора в демократичните процеси на местно ниво. Участниците са младежи от Хърватия, Турция и България.

Срещата се проведе в периода 4 – 8 октомври 2013 година в град Задар, Хърватия. Събитието премина под формата на интерактивно обучение, ръководено от момичета – лидери от сдружение ГЛОУ. Един от акцентите по време на обучението бе обсъждане на Европейската харта за участие на младите хора в живота на общината и региона. Всяка страна-партньор предтави осъществените до момента дейности на местно ниво както и предложения за бъдещи инициативи. След успешното закриване на третата последна сесия от проекта, на участниците предстои финализиране на цялостната работа.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development