Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Мобилна Европа в близост до гражданите

Младежката група, в хода на проекта, организира социална кампания „Мобилна Европа в близост до гражданите“. От EU Bookshop бяха поръчани количества налични карти, материали, свързани с горещи теми от европейското развитие. Студентите нарекоха своето пътуване по малки и отдалечени селища на Великотърновска област – Мобилна Европа. Младите хора посетиха Балван, Балканци, Павел, Момин сбор, Килифарево, Ново село, Полски Тръмбеш, Раданово по времето на местни празници и чествания. По време на посещенията, младите хора разполагаха шанд, раздаваха от безплатните налични материали и разговаряха с хората за проблемите, които те виждат пред развитието на Европейския съюз и по какъв начин те усещат Европа на село.

Социална кампания „Имате думата в Европейския съюз“

На 21 юли 2023 се проведе социална кампания „Имате думата в Европейския съюз“, с участието на млади хора от местната група и от партньорската организация МУНС. В рамките на кампанията младите хора разговаряха с пешеходци в гр. Велико Търново, като събираха техните мнения за бъдещето на Европейския съюз и сферите, в които трябва да се развива. В разговорите младите хора събраха и предложения, които гражданите биха искали да видят в бъдещата политика на ЕС. Предложенията са част от електронния документ Граждански каталог, който се подготвя по проекта Искам думата в ЕС и ще бъде представен като препоръки на гражданите към европейските институции.

Социална кампания Европейска детска седмица

В рамките на седмицата 2 – 11 май 2023 младите хора от местната група организираха кампания в детски градини и училища, свързана с отбелязването на 9 май – Денят на Европа. Те посетиха Детска градина „Соня“ и Детска градина „1 май“ – Велико Търново, началното училище в гр. Лясковец и в Джулюница.

Студентите разказаха на децата за смисъла и философията на Денят на Европа и обединеното европейско семейство. Децата също се бяха подготвили – танц на знамената, танц на италианската пица. В Лясковец студентите помагаха и в провеждането на спортния празник на училището, като се включиха в разнообразните спортни игри. В Джулюница за деца и родители стартира „Телевизия Европа“.

Изложба Европа и Европейците –1950 – 2020

Специална изложба Европа и европейците 1950-2020, посветена на годишнината от речта на Робер Шуман, организира местната младежка група. В центъра на Велико Търново бяха разположени табла от Европейският архив във Флоренция, които разказваха за историческото значение на речта и представяха значими моменти от историята на Европейския съюз.

Младите хора от младежката група и ученици от Професионалната гимназия по туризъм осъществиха флашмоб, изписвайки EU. На преминаващите граждани бяха раздадени знаменца, материали за изложбата и за развитието на ЕС.

Велико Търново поздравява Европа!

Онлайн – Кулинарен маратон с награди посветен на Деня на Европа ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА

Русенски университет “Ангел Кънчев”, филиал-Разград със съдействието на Европа Директно – В. Търново Ви кани на Онлайн – Кулинарен маратон с награди посветен на Деня на Европа ОТ ФЕРМАТА ДО  ТРАПЕЗАТА

 

От 01 до 10 май 2020 г. ви очакваме, да изпратите своите рецепти заедно със снимки или кратък клип на имейл: filialrazgrad1@gmail.com. Ние ще ги публикуваме във Фейсбук страницата на Филиал – Разград. Резултатите от кулинарния маратон ще бъдат представени на онлайн среща на 14 май 2020 г. от 11:00 ч.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Конкурс „Аз, доброволецът” : Доброволческата история на Анита Николова

Моята доброволческа история или моята история за доброто

            Денят беше 9 май. Със сигурност за много хора датата няма голямо значение, но не и за мен. Още от съвсем малка Европа беше много важна за мен. Тогава за Европа не се говореше много. Знаех единствено, че това е един от седемте континента, а България все още не беше част от голямото европейско семейство. Това обаче не ми пречеше да я чувствам близка и своя. И точно поради тази причина реших да се включа като доброволец в деня на Европа в една инициатива, организирана от представителството на Европейския парламент в София. Нямаше нищо трудно в задачата ми – просто трябваше да раздавам рекламни материали, свързани с празника на Европа и то на доста оживено място. Ако някой прояви интерес, трябваше да отговоря на въпросите му. Всичко беше лесно и ясно, а хубавото време наистина създаваше празнично усещане. Близо до мястото, на което стоях, беше площад „Славейков”. Хората минаваха и отминаваха и то доста забързани, въпреки че беше почивен ден. Много бързо празничното ми настроение помръкна, тъй като останалите ме отминаваха, без да се интересуват от инициативите за деня на Европа. Това предизвика недоумението ми. Защо бяха безразлични? Нали всички сме част от голямото европейско семейство и Европа мисли за нашето бъдеще? Какво щяха да загубят, ако останеха поне за няколко минути? За миг загубих надежда. Смятах, че доброволческата ми мисия е на път да се провали. Какво като бях отделила няколко часа от времето си, след като никой не се интересуваше от празничния ден и инициативите, свързани с него. Изведнъж обаче до мен се приближи един човек, който ме попита за часа. Първо не му обърнах внимание, но след това разбрах истината – беше сляп. Той единствен се поинтересува какво правя и в каква инициатива съм взела участие. Стана ми приятно. Човекът знаеше за Шуман, Моне и за ценностите на Европейския съюз. Помогнах му да премине през натоварения булевард. Все пак беше възрастен, а и сляп. След това продължих да пресрещам хората, за да им представя нашата инициатива.

            Но сякаш нещо се беше променило. За миг застанах и се замислих, че ценностите на Европейския съюз, сред които са свобода, равенство, братство имат смисъл именно в моменти като този, когато помогнеш на някого. Не е нужно да извършиш геройство от смелост. Просто е необходимо да протегнеш ръка на някой изпаднал в беда. Точно тази случка на празничния 9 май ми доказа, че не трябва да бъдем доброволци на думи, а преди всичко на дела и то всеки ден. Това е не просто моята история за доброволчеството, а най-вече за доброто, което трябва да доминира над всичко останало.

 

Автор: Анита Николова, 26 г.,

град София,  СУ „Св. Климент Охридски”,

Конкурс „Аз, доброволецът” : Доброволческата история на Мария Чешмеджиева

Maria Cheshmedjieva
Аз съм Мария Чешмеджиева – графичен дизайнер на най-голямата доброволческа организация в България. Участвам в конкурса в категория “Авторска снимка или колаж от авторски снимки” с мой колаж, направен с част от работата ми за екипа.
 
автор: Мария Чешмеджиева, 22 години
град София, Национална художествена академия

Конкурс „Аз, доброволецът” : Доброволческата история на Славея Авелска

Slaveya_Avelska

Помагам на мама в доброволческите и добри дела.

Автор: Славея Авелска, 6 год.
гр.Монтана

Конкурс „Аз, доброволецът” : Доброволческата история на Султана Георгиева

                 Доброто е навсякъде около нас, стига само да го видим.А аз го виждам всеки път когато, някой ми се усмихне в знак на благодарност и не само, на онова мое лично удовлетворение.

                 Моята история в доброволчеството има начало, но не и край. Заедно с другите доброволци от нашият клуб в училище се опитваме да внесем радост на възрастни хора, на деца които имат нужда от подкрепа, на света в частност и цялостност. Защото вярваме, че любовта е най-мощният двигател в човешкият живот и ако нея я няма, нищо не би имало смисъл. А смисъла къде е? В мира, общуването  без граници, образованието, здравето, щастието…… Всичко е въпрос на избор. Read more »

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development