Мобилна Европа в близост до гражданите

Младежката група, в хода на проекта, организира социална кампания „Мобилна Европа в близост до гражданите“. От EU Bookshop бяха поръчани количества налични карти, материали, свързани с горещи теми от европейското развитие. Студентите нарекоха своето пътуване по малки и отдалечени селища на Великотърновска област – Мобилна Европа. Младите хора посетиха Балван, Балканци, Павел, Момин сбор, Килифарево, Ново село, Полски Тръмбеш, Раданово по времето на местни празници и чествания. По време на посещенията, младите хора разполагаха шанд, раздаваха от безплатните налични материали и разговаряха с хората за проблемите, които те виждат пред развитието на Европейския съюз и по какъв начин те усещат Европа на село.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development