Изложба Европа и Европейците –1950 – 2020

Специална изложба Европа и европейците 1950-2020, посветена на годишнината от речта на Робер Шуман, организира местната младежка група. В центъра на Велико Търново бяха разположени табла от Европейският архив във Флоренция, които разказваха за историческото значение на речта и представяха значими моменти от историята на Европейския съюз.

Младите хора от младежката група и ученици от Професионалната гимназия по туризъм осъществиха флашмоб, изписвайки EU. На преминаващите граждани бяха раздадени знаменца, материали за изложбата и за развитието на ЕС.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development