Социална кампания Европейска детска седмица

В рамките на седмицата 2 – 11 май 2023 младите хора от местната група организираха кампания в детски градини и училища, свързана с отбелязването на 9 май – Денят на Европа. Те посетиха Детска градина „Соня“ и Детска градина „1 май“ – Велико Търново, началното училище в гр. Лясковец и в Джулюница.

Студентите разказаха на децата за смисъла и философията на Денят на Европа и обединеното европейско семейство. Децата също се бяха подготвили – танц на знамената, танц на италианската пица. В Лясковец студентите помагаха и в провеждането на спортния празник на училището, като се включиха в разнообразните спортни игри. В Джулюница за деца и родители стартира „Телевизия Европа“.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development