Archive for the ‘Актуално’ Category

среща на Българската асоциация на университетските жени

На 24. 04. 2008 г. ЕИЦ Еurope Direct Велико Търново беше домакин на среща на Българската асоциация на университетските жени. На срещата беше представена дейността на информационната мрежа Еurope Direct Велико Търново. Бяха раздадени промоционални и информационни материали.

На 23.04.2008г. ЕИЦ Europe Direct Велико Търново ще проведе среща със студенти от специалност Социална педагогика при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, на която ще бъде представен ЕИЦ Europe Direct Велико Търново и ще бъдат раздадени информационни материали.

урок на тема „Европейски съюз и европейски институции”

На 15.04.2008 г. ЕИЦ Europe Direct Велико Търново организира урок на тема „Европейски съюз и европейски институции” с ученици от 12 клас на СОУ „В. Комаров”, Велико Търново. Мероприятието е част от кампанията „Европа в моето училище и детска градина”. На учениците беше представена дейността на ЕИЦ Europe Direct Велико Търново и бяха запознати с възможностите да ползват ресурсите на центъра. Чрез интерактивен урок им бяха представени институциите на ЕС. Бяха им раздадени материали за ЕС и ЕИЦ Europe Direct Велико Търново.

Oбучителен семинар с участието на музейни работници

На 10.04.2008г. ЕИЦ Europe Direct Велико Търново организира обучителен семинар с участието на музейни работници от Регионален исторически музей гр. Велико Търново, на който беше представен ЕИЦ Europe Direct Велико Търново и програмите за финансиране в областта на музейното дело.

ученици от II А клас при СОУ „В. Комаров”рисуваха своите представи за Европа


На 10.04.2008 г. като част от кампанията на ЕИЦ Europe Direct Велико Търново „Европа в моето училище и детска градина” беше проведено занимание с ученици от II А клас при СОУ „В. Комаров”, по време на което те рисуваха своите представи за Европа. На децата и преподавателите бяха раздадени промоционални материали и книги.

На 09.04.2008г. Europe Direct Велико Търново участва като партньор на Европейския информационен център в национална кръгла маса на тема „Аспекти на социалното включване на българската жена и девойка” , проведена в Парламента на Република България. Мероприятието е организирано по проекта „Регионален открит диалогичен форум – жени за социално включване” по План Д на Европейската комисия.

„За една по – толерантна Европа”

На 08.04.2008г. ЕИЦ Europe Direct Велико Търново проведе тренинг – обучение с ученици от 5 клас при ОУ „Патриарх Евтимий” гр. Велико Търново на тема „За една по – толерантна Европа”. Обучението се проведе като част от мероприятията, посветени на Годината на междукултурния диалог в Европа.

„Да преподаваме Европа на многообразието и толерантността”

На 08.04.2008г. мобилният екип на Europe Direct „Европа на колела” посети град Свищов. Проведена бе среща, на която беше представена мржата Europe Direct и ЕИЦ Europe Direct Велико Търново. На обучителен форум с участието на библиотечни и читалищни работници бяха дискутирани възможностите за търсене на европейска информация и участието в диалога за Европа. С учители от община Свищов бе проведен тренинг на тема „Да преподаваме Европа на многообразието и толерантността”.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development