Archive for the ‘Права на детето’ Category

Обучение на учители “Психологичекият тормоз в училище”

Информационен център „Европа Директно” – Велико Търново проведе обучение на учители от ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” – град Горна Оряховица по темата „Психологическият тормоз в училище”. Обучението е част от дейностите на Информационния център във връзка с правата на детето и се фокусира върху подготовката на учители да работят по темата.
В обучението се включиха 14 учители, които работиха по темите „Причини за агресията в междуличностната комуникация”, „Компоненти на емоционалната интелигентност” и „Основни умения за ненасилствена комуникация”.
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development