Archive for the ‘Обучение’ Category

Представителството на Европейската комисия в България организира обучения за учители на тема “Да комуникираме Европа заедно”

В периода ноември 2011 – март 2012 година, Представителството на Европейската комисия в България, със съдействието с Министерството на образованието, младежта и науката, както и с регионалните инспекторати по образование, организира поредица от обучения за учители от средните училища в цялата страна под наслов “Да комуникираме Европа заедно”.
Основна цел на обученията е да запознае учителите c дейностите и приоритетите на Европейския съюз, както и c практични и полезни инструменти и помагала, голяма част от които са организирани под формата на игри и образователни състезания и биха могли да бъдат полезни в ежедневната работа c учениците.
Освен Представителството на Европейската комисия в България, като лектори ще се включат и академични преподаватели, както и представители на мрежата Европа Директно и младежки “Екип Европа”.
За да кандидатствате за участие в обучение е необходимо да заявите желанието си в съответния РИО на МОМН. За желаещи от област Велико Търново, изпращайте заявките си за участие до РИО на МОМН – Велико Търново на имейл адрес rio_veliko_tarnovo@mon.bg.
Участието Ви ще бъде потвърдено най-късно една седмица преди обучението.
Работните дати за провеждането на обученията са:
– 16-18 ноември 2011 – Банско (за областите Перник, Кюстендил и Благоевград)
– 30 ноември – 02 декември 2011 – Велинград (за областите Пазарджик, Пловдив, Хасково, Кърджали и Смолян)
– 12-14 декември 2011 – Правец (за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч)
18-20 януари 2012 – Старозагорски минерални бани (за областите Сливен, Стара Загора, Ямбол и Бургас)
2224 февруари 2012 – Трявна (за областите Габрово, Велико Търново, Търговище, Разград и Русе)
– Втората половина на месец март 2012 – Силистра или кк Слънчев ден (за областите Варна, Шумен, Добрич и Силистра)
Април 2012 – София (за град и област София)

Обучение за доброволчеството и програма „Младежта в действие”

НЦЕМПИ и мрежата ЕВРОДЕСК организират пътуващо обучение в Северна България, с което целят да запознаят максимално широк кръг от млади хора с принципите на доброволчеството и програма „Младежта в действие”.
Обучението ще премине под формата на информационен ден, включващ провеждането на интерактивна доброволческа акция.
Право на участие във всеки един от градовете имат хора, които се интересуват от въпросите, свързани с Европейската доброволческа служба и програма „Младежта в действие”.
Обученията ще се проведат както следва:
23 ноември – Монтана;
24 ноември – Плевен;
26 ноември – Ловеч;
27 ноемрви – Горна Оряховица;
29 ноември – Русе.
Максималният брой участници във всяко едно обучение е 30.
НЦЕМПИ покрива разходите за транспорт на участниците в едната посока от пътя от родния им град до мястото на провеждане на семинара.

Краен срок за регистрация: 13.11.2011, 24.00ч. като изпратите попълнената форма на e-mail:
trainings@youthbg.info. Като тема на съобщението напишете „Обучение Доброволци в действие ” и името на съответния град.
НЦЕМПИ ще издаде служебни бележки за извиняване на отсъствията на всички ученици, които искат да се включат в обученията в Монтана, Плевен и Русе.
Регистрационна форма изтеглете от тук.

Покана за обучение на учители, организирано от Представителството на ЕК

Представителството на Европейската комисия в България организира поредица от обучения за учители. Обучителните семинари ще се проведат в шестте региона на страната в периода ноември 2011 – март 2012 година.
Целта е учителите да бъдат запознати с актуална информация за европейските институции и политики, както и с източници на полезна информация за Европейския съюз и програмите, в които биха могли да участват. В инициативата партньори са МОМН и регионалните инспекторати.
За да кандидатствате за участие в обучение е необходимо да заявите желанието си в съответния РИО на МОМН. Участието Ви ще бъде потвърдно най-късно една седмица преди обучението.
Работните дати за провеждането на обученията са:
                16-18 ноември 2011 – Банско (за областите Перник, Кюстендил и Благоевград)
                30 ноември – 02 декември 2011 – Велинград (за областите Пазарджик, Пловдив, Хасково, Кърджали и Смолян)
                13-15 декември 2011 – Правец (за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч)
                18-20 януари 2012 (или 25-27 януари) – Старозагорски минерални бани (за областите Сливен, Стара Загора, Ямбол и Бургас)
                08-10 февруари 2012 – гр. Трявна (за областите Габрово, Велико Търново, Търговище, Разград и Русе)
                22-24 февруари 2012 – гр. Силистра или кк Слънчев ден (за областите Варна, Шумен, Добрич и Силистра) 

Обучение на учители “Психологичекият тормоз в училище”

Информационен център „Европа Директно” – Велико Търново проведе обучение на учители от ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” – град Горна Оряховица по темата „Психологическият тормоз в училище”. Обучението е част от дейностите на Информационния център във връзка с правата на детето и се фокусира върху подготовката на учители да работят по темата.
В обучението се включиха 14 учители, които работиха по темите „Причини за агресията в междуличностната комуникация”, „Компоненти на емоционалната интелигентност” и „Основни умения за ненасилствена комуникация”.
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development