Обучение за доброволчеството и програма „Младежта в действие”

НЦЕМПИ и мрежата ЕВРОДЕСК организират пътуващо обучение в Северна България, с което целят да запознаят максимално широк кръг от млади хора с принципите на доброволчеството и програма „Младежта в действие”.
Обучението ще премине под формата на информационен ден, включващ провеждането на интерактивна доброволческа акция.
Право на участие във всеки един от градовете имат хора, които се интересуват от въпросите, свързани с Европейската доброволческа служба и програма „Младежта в действие”.
Обученията ще се проведат както следва:
23 ноември – Монтана;
24 ноември – Плевен;
26 ноември – Ловеч;
27 ноемрви – Горна Оряховица;
29 ноември – Русе.
Максималният брой участници във всяко едно обучение е 30.
НЦЕМПИ покрива разходите за транспорт на участниците в едната посока от пътя от родния им град до мястото на провеждане на семинара.

Краен срок за регистрация: 13.11.2011, 24.00ч. като изпратите попълнената форма на e-mail:
trainings@youthbg.info. Като тема на съобщението напишете „Обучение Доброволци в действие ” и името на съответния град.
НЦЕМПИ ще издаде служебни бележки за извиняване на отсъствията на всички ученици, които искат да се включат в обученията в Монтана, Плевен и Русе.
Регистрационна форма изтеглете от тук.
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development